هدف از این تحقیق بررسی رسانه های جمعی و نظریات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رسانه های جمعی

2-1-1-انواع ارتباط

2-1-2-رسانه های گروهی

2-1-3-پیدایش رسانه ها

2-1-3-1-رسانه های چاپی

2-1-3-2-رسانه های الکترونیکی(رادیو و تلویزیون)

2-1-3-3-رسانه های جدید الکترونیک(رسانه های تله ماتیک)

2-1-4- شکل گیری فرهنگ رسانه ای

2-1-5- نظریه های رسانه

2-1-5-1-نظریه جامعه توده وار

2-1-5-2-نظریه مارکسیسم(کلاسیک)

2-1-5-3-نظریه اقتصاد سیاسی رسانه

2-1-5-4-نظریه مکتب فرانکفورت

2-1-5-5-نظریه کارکردگرایی ساختاری

2-1-6-کارکرد و نقش رسانه های ارتباط جمعی

منابع

 

 

 

رسانه ها مهمترین و موثرترین ابزار انتقال اطلاعات و آگاهی ها در تحقق فرایند ارتباطات هستند. در فرهنگ فارسی «عمید» مقابل کلمه«رسانه» آمده است: « هر وسیله که مطلب یا خبری را به اطلاع مردم برساند، مانند رادیو و تلویزیون و روزنامه». امروزه به مدد تکنولوژی جدید و رشد ابزارهای انتقال اطلاعات و مبادله افکار و عقاید از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون ساختار رسانه های سنتی برهم خورده و جهان ارتباطات وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.

 

 

 

رسانه ها(رادیو، تلویزیون، مطبوعات، سینما و ...) وسایل شگرفی هستند که مظهر ارتقای تکنولوژیک انسانند و پرتاب جوامع را به سوی آینده موجب شده اند. این مسایل در چرایی عادات تازه، تکوین فرهنگ های جدید جهانی، تغییر در رفتار و خلق و خوی انسان ها و روشهای زندگی و بالاخره کوچک شدن کره زمین و همسایگی ملل دوردست سهمی شگرف بر عهده گرفته اند. چنانکه برخی عصر حاضر را «عصر ارتباطات» خوانده و میزان پیوند یک جامعه را با افق شگرف تغییرات نوین و میزان تحرک آن در زمینه ارتباطات می دانند( سیدمحسنی،1389: 9-10).