هدف از این تحقیق بررسی شاخص های کیفیت زندگی و نظریات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

شاخص های کیفیت زندگی بر اساس نظریه های مختلف

متغیرهای عینی

متغیرهای ذهنی

منابع

 

 

 

ضمن اینکه مفهوم کیفیت زندگی خود مفهومی چندجانبه و چندبُعدی است، و تنها جنبه‌های مادی زندگی را در بر نمی­گیرد، اندازه‌گیری و پی بردن به آن خود در گرو عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی محیطی می­باشد. همین‌طور، خصوصیات فردی افراد جامعه نیز در آن دخالت دارند. اینکه کیفیت زندگی را چگونه تعریف می­کنند، خود بستگی به این دارد که مردم در کجا زندگی می­کنند، چکار می­کنند و اینکه چه منشأ نژادی و فرهنگی دارند. در عین حال، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا عوامل تعیین‌کننده­ی کیفیت زندگی را بتوان تعریف کرد.

 

 

 

بعضی از اهل نظر آن را به جای بهبود ذهنی، سرور، رضایت و زندگی خوب به کار می­­برند در حالی که اطمینان کامل نسبت به اینکه کیفیت زندگی به چه معناست، وجود دارد. این مفهوم بیشتر به معنای رضایت و سطح زندگی است با توجه به این تعریف، هرگونه بهبود آشکاری در زندگی باعث ارتقاء کیفیت زندگی می­گردد. در هر حال، هرگونه تغییر مثبتی در شاخص‌های اقتصادی اجتماعی، کیفیت زندگی را بهبود می­بخشد. اندازه‌گیری و سنجش کمّی کیفیت زندگی خود نیز بین ملل و جوامع مختلف با توجه به شرایط زندگی، نظام ارزشی و مجموعاً فرهنگ‌های مختلف آنها کاری بس مشکل می­نماید. در کل، هر شاخصی که به اندازه‌گیری کیفیت زندگی می­پردازد، می­بایست در برگیرنده­ی مجموعه­ی عواملی باشد که رفاه انسانی را بهبود بخشد یا افزایش دهد.

 

 

 

 همین طور، از آنجا که انتظارات افراد نیز در جوامع مختلف یکسان نیست، شاخص‌های متفاوت می­بایست به کار گرفته شوند تا کیفیت زندگی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد شاخص مشترکی که در تعیین کیفیت زندگی به کار گرفته می­شود، شامل دو وجه یا سنجه­ی عینی و ذهنی است. معیارهای عینی عمدتاً قابل لمس اند و جنبه های قابل تأیید زندگی چون شرایط اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرند. این سنجه‌ها که بیشتر متمرکز بر امکانات مادی است، عمدتاً متکی بر ترازهای درآمد ملی، میزان ارضاء و پاسخگویی به نیازهای جامعه و نظایر آن است.

 

 

 

از طرف دیگر، معیارهای ذهنی سنجش کیفیت زندگی عمدتاً به سنجش احساسات در خصوص زندگی و اینکه مردم چگونه تصوری از زندگی خود دارند، می­پردازند، و آن خود از طریق ارزیابی میزان رضایت یا سرور افراد جامعه قابل اندازه‌گیری است. در شرایط ایده‌آل، اندازه‌گیری کیفیت زندگی، هر دو شاخص عینی و ذهنی می‌بایست منظور گردد. از آن طریق است که تصویری جامع از شرایط زندگی افراد جامعه می­توان به دست آورد و بر آن اساس است که سیاستگذاران می­توانند برای اقشار مختلف جامعه به برنامه‌ریزی بپردازند. کیفیت زندگی مفهومی است چند‌وجهی و پیچیده. ولی در عین حال قابل تعریف و قابل سنجش. با رهیافتی میان رشته‌ای می­توان آن را تعریف کرد و برای آن مدل مفهومی ساخت و براساس آن مدل آن را سنجید.

 

 

 

 حتی می­توان خیلی ساده به سراغ مردم رفت و از آنها پرسید درباره زندگی چه احساسی دارند و آیا از زندگی لذت می­برند یا نه. کیفیت زندگی بیش از هر چیز امری است نسبی و برای تعریف و سنجش آن معیار مطلق و جامع و جهان شمولی وجود ندارد که در همه جا مصداق داشته باشد؛ مفهومی است که به شدت متأثر از زمان و مکان است. عوامل مؤثر بر آن، بسته به دوره زمانی و مکان جغرافیایی و شرایط فرهنگی تغییر می­کنند. مؤلفه‌های کیفیت زندگی براساس ارزش‌های فردی و اجتماعی و ملی تعریف می­شوند. شکی نیست که واقعیت‌ها و شرایط عینی جامعه و وضعیت مادی زندگی فرد نیز در آن نقشی تعیین کننده دارند.

 

 

 

اما، باید توجه داشت که انسان موجودی است که براساس تصویر ذهنی خود از واقعیت نه خود واقعیت زندگی می­کند و رفتارش متأثر از برداشت‌های ذهنی و درکی است که از واقعیت دارد و این برداشت‌ها و ادراکات، الزاماً با واقعیت انطباق ندارند. افزون بر آن، تصویر ذهنی و برداشت هر فرد درباره واقعیتی معین با دیگری تفاوت دارد. بر این اساس می­توان گفت که: برداشت ما از شرایط عینی و واقعیت‌های زندگی است که احساس مان را درباره زندگی و کیفیت زندگی شکل می­دهد.