هدف از این تحقیق بررسی محیط فیزیکی و امکانات ارتباطی با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-3-6- محیط فیزیکی

2-3-6-1- قابلیت پیادهمداری

2-3-6-2- کاربردهای پیاده‌راه‌ها

2-3-6-3- الگوهای رفتاری پیاده

2-3-6-4- عوامل اجتماعی پیادهراهها

2-3-6-5- امنیت پیادهراهها

2-3-7- امکانات ارتباطی

2-3-7-1- تفاوت بین مکان و فضا

2-3-7-2- روابط مردم در مکان

منابع

 

 

 

مردم به‌عنوان فرایندهای اجتماعی و اقتصادی، نقش بسیار مهمی را در کارکرد دستگاه‌های شهری و حفظ بافت‌های آن بر عهده‌دارند. ازآنجاکه مردم مدت‌زمان زیادی را درون بناها به‌قصد استراحت، کار و غیره سپری می‌کنند، این حرکت‌های شهری، چه به‌صورت پیاده و چه به‌صورت سواره است که مبین سرزندگی شهر است. محققان، پیاده‌روی را قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین حالت سفرهای شهری می‌دانند؛ پیاده‌روی هنوز مهم‌ترین امکان برای مشاهده­ی مکان‌ها، فعالیت‌ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش‌ها و جاذبه‌های نهفته در محیط است که اغلب در زمان طراحی دستگاه‌های حمل‌ونقل شهری مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد (زیگر و همکاران، 2002: 2).

 

 

 

مناطق شهری متعلق به بشر است، نه اتومبیل‌ها و پروژه‌های بزرگ ساختمانی؛ به‌عبارت‌دیگر محیط متناسب با مقیاس انسانی، محیطی است که با مقیاس و گام­های افراد پیاده و نه با سرعت تند حرکت وسایل نقلیه موتوری تنظیم‌شده باشد (تیبالدز، 1385: 26). تأمین تسهیلات پیاده‌روی در شکل‌دهی به مسیرها و گذرهای شهری تا جنگ جهانی دوم، هماهنگ و متناسب با توسعه محدوده‌های زیستی و تجاری موردتوجه قرار می‌گرفت. پس‌ازآن، اهمیت توجه به این تسهیلات با گسترش چیرگی ماشین بر زندگی انسان و شهرها، کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شد. دو ویژگی عابر پیاده باعث تمایز نحوه حرکت او از سایر انواع ترددها می‌شود: انعطاف‌پذیری و خودتنظیمی نسبتاً سریع (کنف لاخر، 1381: 131). فعالیت پیاده‌روی را می‌توان قدم زدن مابین فضاهای شهری جهت اهداف تفریحی، ورزشی، دسترسی به تسهیلات شهری و مقاصد کاری دانست.