هدف از این تحقیق بررسی مفهوم کیفیت زندگی و رویکردهای مختلف به آن با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی

رویکرد پزشکی

تبیین های روان شناختی

رویکرد روان شناختی اجتماعی

رویکرد کنش متقابل

رویکرد جامعه شناختی

دیدگاه بوم شناسی

نظریه ی کنش اجتماعی  پارسنز

نظریه های مکتب تضاد

مفهوم کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه پردازان

مصرف و سلیقه فرهنگی نخبه‌گرایانه

نظریه‌ی بوردیو در مورد اوقات فراغت

 نظریه ی بوردیو درباره مصرف فرهنگی

اعتماد اجتماعی

منابع

 

 

 

هر بررسی علمی و تجربی از کیفیت زندگی بدون توجه به اصول نظریه‌ها و مکاتب و حوزه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زیست‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی نارسا و ناتمام خواهد بود با توجه به زمینه‌های کیفیت زندگی و به ویژه اتیولوژی و سبب‌شناسی آن، کیفیت زندگی همچون بسیاری از پدیده‌های اجتماعی معلول علت واحدی نیست و از طرفی تبیین کیفیت زندگی به عنوان یک مجموعه­ی به هم پیوسته نیازمند بررسی کلیه­ی عوامل و متغیرهای اجتماعی، روانی، فرهنگی، زیستی و اقتصادی در ارتباط متقابل با یکدیگر است. نظریه‌های متعدد و متنوعی در مورد پدیده‌های مختلف اجتماعی ارائه شده است که هر کدام از زاویه­ی خاصی آنها را مورد بررسی قرار داده و سعی در تبیین آنها دارند. اما بحث کیفیت زندگی در حوزه‌های مختلف از فقر نظری برخوردار بوده و در این زمینه بیشترین تبیین‌های صورت گرفته مربوط به حوزه پزشکی است

 

 

 

لذا در این تحقیق در صدد هستیم براساس اصول و قواعد نظریه‌های مختلف در حوزه‌های متعدد به تحلیل کیفیت زندگی بپردازیم که البته کاری بکر می­باشد بنابراین با توجه به این که نظریات مختلف مناظر مختلفی را پیش روی ما قرار می‌دهند تا از ابعاد مختلف به مسئله نگاه کنیم، در عین حال هر یک از این مناظر با یکدیگر اختلاف‌هایی دارند، بنابراین بررسی کیفیت زندگی از دیدگاه‌های مختلف به ما این امکان را می­دهد، تا ابعادی از موضوع را که هرگز مورد توجه قرار نگرفته است کشف کنیم. بدین منظور لازم است با توجه به تئوری‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، روانکاوی، زیست‌شناسی و پزشکی بتوانیم واقعیت کیفیت زندگی را تبیین نمائیم و نظریه‌ها و رهیافت‌های تئوریک موجود در این زمینه را تشریح کنیم. از طرفی دیگر باید متوجه بود که دیدگاه‌های غالب در حوزه‌های جامعه‌شناسی یا روان‌شناسی هیچ‌یک به تنهایی کفایت لازم را در تبیین علل کیفیت زندگی نداشته و غالباً اسیر تنگ‌نظری‌ها، تک‌ سبب‌بینی‌ها و تعصبات حوزه‌های نظری خود بوده اند.