هدف از این تحقیق بررسی اینترنت و روحانیت با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

1ـ2ـ تعاریف مفهومی

1ـ1ـ2ـ اینترنت

1ـ1ـ1ـ2ـ اينترنت در ايران

1ـ3ـ1ـ1ـ2ـ تعاملي بودن یا دوسویه‌گی

2ـ3ـ1ـ1ـ2ـ از جاکندگی

3ـ3ـ1ـ1ـ2ـ ظرفیت نامحدود

4ـ3ـ1ـ1ـ2ـ انعطاف‌پذیری بالا

5ـ3ـ1ـ1ـ2ـ امكان‌ شخصي‌‌سازی

2ـ1ـ2ـ نگرش فرهنگی

3ـ2ـ2ـ1ـ2ـ ویژگی‌های نگرش

4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ راه‌های شکل‌گیری یا تغییر نگرش

1ـ4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ اندیشیدن یا تفکر مطلق

2ـ4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ تجربۀ مستقیم

3ـ4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ صِرف قرار گرفتن در معرض محرّک‌ها

5ـ2ـ2ـ1ـ2ـ تکوین نگرش‌ها

6ـ2ـ2ـ1ـ2ـ رابطۀ بین نگرش و رفتار

7ـ2ـ2ـ1ـ2ـ کارکردهای نگرش

8ـ2ـ2ـ1ـ2ـ سنجش نگرش‌ها

3ـ2ـ1ـ2ـ روحانیت

4ـ2ـ پیشینۀ پژوهش

منابع

 

 

اینترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به دست انسان طرّاحی، مهندسی و اجرا گردیده ‌است و به قول برخی از محققان ارتباطی، ستون فقرات ارتباطات کامپیوتری جهانی و به عبارت دیگر، «شبکۀ شبکه‌های اطلاع‌رسانی» جهان شناخته می‌شود (کاستلز، 1996: 401). این شبکۀ عظیم ارتباطی، در واقع، ساختار تحوّل‌یافتۀ یک شبکۀ اطلاعاتی نظامی است و ریشۀ آن به دهۀ ۱۹۶۰ باز می‌گردد که به دنبال پرتاب نخستین قمرهای مصنوعی اتحاد جماهیر شوروی به فضای ماورای جوّ زمین و افزایش نگرانی ایالات متحدۀ امریکا از خطرات حملات هسته‌ای احتمالی آن کشور و به منظور حفظ و حراست اسرار نظامی ارتش امریکا در شرایط بسیار مخوف جنگ هسته‌ای، از طرف «آژانس طرح‌های پژوهشی پیشرفته» (آرپا) در وزارت دفاع ایالات متحده، پایه‌گذاری شد.

 

 

 

 شبکۀ یادشده، طوری طراحی شده بود که هر مجموعۀ اطلاعاتی، مسیر خاص خود را در میان مدارهای ارتباطی مختلف شبکۀ مورد نظر، به صورت افقی طرح می‌کرد و در عین حال، امکان گردآوری تمام آن‌ها از هر واحد خاص نیز وجود داشت. مدتی بعد، تحت تأثیر پیشرفت تکنولوژی دیجیتال، امکان جمع‌آوری و بسته‌بندی هر گونه پیام و از جمله اصوات، تصویرها و داده‌ها و ایجاد شبکه‌های اطلاعاتیِ منتقل‌کنندۀ انواع نمادها، بدون نیاز به هر گونه مرکز کنترل، پدید آمد و به این ترتیب، با استفاده از فراگیری بسیار گستردۀ زبان دیجیتال و شبکه‌بندی نظام ارتباطی، شالودۀ تکنولوژیک ارتباطات افقی جهانی فراهم شد.

 

 

 

نخستین شبکۀ اطلاعاتی از این نوع، که به عنوان قدردانی از مؤسسۀ بنیانگذار آن، «آرپانت» نامگذاری گردید، در سال 1969، بر روی مراکز تحقیقاتی همکاری‌کننده با وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا و از جمله دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه‌ هاروارد گشوده شد و در پی آن، پژوهش‌گران، برای برقراری ارتباط علمی متقابل با یکدیگر، به بهره‌بردای از این شبکه پرداختند. در سال 1983، برای جدا ساختن کامل کاربردهای نظامی و غیر نظامی شبکۀ مذکور، در کنار «آرپانت»، شبکۀ مستقلی موسوم به «میل‌نت»برای پژوهش‌گران نظامی تأسیس گردید. در طول سال‌های بعد از دهۀ 1980، «بنیاد ملی علوم» ایالات متحده، علاوه بر ایجاد یک شبکۀ خاص علمی به نام سی‌اس‌نت، شبکۀ دیگری با همکاری شرکت مشهور «آی.بی.ام» به نام «بیت‌نت» برای استفادۀ محققان زمینه‌های غیر علمی تأسیس نمود.