هدف از این تحقیق بررسی ترک تحصیل و علل آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

علل ترک تحصیل

راه های کاهش شکست در تحصیل

عوامل موثر بر رشد تحصیلی و حرفه ای

علل ترک تحصیل

راه های کاهش شکست در تحصیل

عوامل موثر بر رشد تحصیلی و حرفه ای

خود کارامدی

تعریف خودکارامدی

انواع خود کارامدی

ابعاد خود کارامدی ادراک شده

سطح

عمومیت

نیرومندی

تجارب مسلط

تجارب جانشینی

قانع سازی کلامی

حالت های فیزیو لوژیکی و هیجانی

تجارب تصویر سازی ذهنی

خودکارامدی بالا و پایین

خودکارامدی ، انگیزش و اسناد

جنسیت و خودکارامدی

خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی

تاثیر دوستان و همسالان

نقش مدرسه

خودکارامدی مرتبط با بزرگسالی