هدف از این تحقیق بررسی فضای مجازی و خاص گرایی و عام گرایی هویت با فرمت docx در قالب 79 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

فضای مجازی و خاص‌گرایی و عام‌گرایی هویت

کی‌یرکگور و قدرت هم‌سطح‌سازی مطبوعات

مک‌لوهان و اثر هویتی رسانه

رسانه‌ها و غلبه حس بینایی

تأثیر شکل رسانه بر ادراک مخاطب

ریزوم و ساختار ریشه‌ای ـ درختی

مجازی‌سازی

ویژگی‌های مجازی‌سازی

انسان‌ جهش‌یافته و مهاجر سیار

عام‌گرایی ـ خاص‌گرایی/ جهانی شدن ـ جهانی‌سازی

جهانی شدن

نظریه‌های جهانی شدن

چیستیِ فرهنگ

عام‌گرایی و خاص‌گرایی فرهنگی

ویژگی‌های خاص‌گرایان و عام‌گرایان فرهنگی

انواع خاص‌گرایی

ستیز بر سر فرهنگ

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع

 

 

 

هویت در جامعه شکل می‌گیرد و آن‌طور که کاستلز می‌گوید، جامعه همان فضا و فضا همان جامعه است. بنابراین، فضاها بستر شکل‌گیری هویت‌ها هستند. فضاهای فیزیکی که در بستر مکان و محل مستقر می‌شوند، نوع خاصی از فضا به شمار می‌روند که بیش از انواع دیگرِ فضاهایی که می‌شناسیم، ملموس و محسوس و در تجربه مشترک بشری حیّ و حاضرند. فضا گستره هستی است؛

 

 

 

 تا هر کجا که چیزی هست، تا مرز نیستی، فضایی هم وجود دارد که هستی درون آن مستقر شده است. هستی جلوه‌های گوناگون دارد و متناسب با هر نوع از هستی، محمل و فضایی برای بودن و استقرار آن به وجود می‌آید. در نگاه جامعه‌شناس، فضا عبارت است از محملی که جریان‌های اجتماعی در آن رفت و آمد می‌کنند و در گردشند. جریان‌های اجتماعی گرچه در مکان‌ها شکل می‌گیرند اما با ورود به کانال‌های اطلا‌ع‌رسانی، به فضای ارتباطی یا رسانه‌ای می‌روند و از مکان‌هایی که در آنها به وجود آمده‌اند کنده می‌شوند و تا هرجا که وسایل ارتباطی بُرد دارند، فضای خود را گسترش می‌دهند. رسانه‌ها یکی از فضاهایی است که جریان‌ها ــ و در اینجا جریان‌های‌‌ اطلاعات ــ در آن و از طریق آن گسترش می‌یابند.