هدف از این تحقیق بررسی رهبری سازمان  با فرمت docx در قالب 77 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
بخش اول: مباحث نظری
سبک رهبری خدمتگزار
رهبر و رهبری خدمتگزار
نظریات رهبري خدمتگزار
کاربردهای رهبری خدمتگزار
ویژگیهای رهبری خدمتگزار    
رهبري خدمتگزار و توانمند سازي كاركنان
مدلهای رهبري خدمتگزار
میل به تغییر در کارکنان
ماهیت تغییر و تعریف آن
انواع تغییرات سازمانی
عوامل اصلی تغییر
مديريت تغيير سازماني
اهداف سازماني براي تغيير
موانع سازمانی
انواع تغییر
مدل های تغییر
مدل سه مرحله ای کرت لوین
بیر  (1990)
ثرلی  (1979)
مدل فرآیند گسترش یافته
استراتژيهاي تغيير برنامه ريزي شده
مقاومت در برابر تغيير
بررسي واكنش كارمندان در برابر تغييرات سازماني    
اعتماد سازمانی
تعریف اعتماد سازمانی 
انواع اعتماد در سازمان
اعتماد مبتني بر بازدارندگي 
اعتماد مبتني بر آگاهي 
اعتماد مبتني بر شناسايي
طبقه بندی اعتماد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان
مدلهای اعتماد سازماني 
مدل الونن و دیگران 
مدل مایر و دیگران 
مدل مارتینز
مدل مبتني بر ارزشها، نگرشها و حالات 
اعتمادسازي در سازمان
بخش دوم: مروری بر مطالعات تجربی
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
مطالعات انجام شده در داخل کشور
چارچوب نظری تحقیق
منابع و ماخذ

 

 


در اقتصاد امروز، امر تغییر در سازمان همه گیر شده است. این امر به صورت دائم اتفاق می افتد، و غالباً با سرعت زیاد. به دلیل اینکه تغییر تبدیل به بخش هر روزه پویایی سازمانی شده است، کارکنانی که در برابر تغییر مقاومت می کنند می توانند سازمان را زمین گیر کنند. مقاومت یک واکنش گریز ناپذیر به هر تغییر مهمی است. افراد طبیعتاً به تغییر حمله می کنند تا از وضع فعلی دفاع کنند مخصوصاً زمانیکه احساس کنند امنیت و یا وضعیت آنها در معرض خطر قرار گرفته است.

 

 

 

می گویند که تغییر سازمانی می تواند در کارکنان حس تردید و مقاومت ایجاد کند، که گاهاً شرایط را برای ارتقای سازمان سخت و حتی غیر ممکن می کند. اگر مدیر متوجه نباشد، قبول نکند و تلاشی برای کار با این مقاومت انجام ندهد، این مسئله می تواند حتی خوش نیت ترین و قابل درک ترین تغییرات را هم دچار مشکل کند، می گوید که توانایی مدیر برای به دست آوردن بیشترین منفعت از تغییر بستگی دارد به اینکه چقدر به طور موثر و کارا آنها جوی را ایجاد کنند و از آن حمایت کنند تا رفتار مقاومتی را کاهش دهد و قبول تغییر را تشویق و پشتیبانی کند.

 

 

 

بنابراین، با تغيير و تحولاتي كه در محيط كار روي داده است، مدلهاي سنتي رهبري ديگر پاسخگوي نيازها و الزامات عصر و دوره حاضر نيستند و نياز به مدل هاي جديد رهبري بيش از هر زمان ديگري به چشم مي خورد. تاكنون مدل ها و تئوري هاي متفاوتي از رهبري ارائه شده است كه در اين ميان تئوري رهبري خدمتگزار از جمله تئوري هايي به شمار مي رود كه مي تواند براي مديران و رهبران سازمان ها كمك بزرگي باشد و براي مشكلاتي كه سازمان ها با آن روبرو هستند راه حل هاي مناسبي ارائه دهد.

 

 

 

از طرفی، ضرورت تاکید بر اعتماد سازمانی که روز به روز در حال کاهش است، وجود رهبری خدمتگزار را ضروری ساخته و ایده خدمات دولتی نوین دنهارت به مثابه مفهومی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، بر ضرورت توجه الگوی رهبری خدمتگزار افزوده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، در این فصل ابتدا به مروری بر ادبیات موضوع رهبری خدمتگزار، میل به تغییر در کارکنان و اعتماد سازمانی از دیدگاه نظری پرداخته و در ادامه به مروری بر تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع در داخل و خارج پرداخته می شود.