هدف از این تحقیق بررسی سبک زندگی از دیدگاه اندیشمندان با فرمت docx در قالب 63 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری

2-2-1 ماکس وبر

2-2-2 آنتونی گیدنز

2-2-3 پیر بوردیو

2-2-3-1 مفهوم منش

2-2-3-2 مفهوم ميدان

2-2-3-3 مفهوم عمل

2-2-3-4 مفهوم نماد

2-2-3-5 مفهوم طبقه

2-2-3-6 مفهوم مصرف

2-2-4 کاکرام

2-2-5 آدلر

2-2-5-1 مفاهیم اساسی نظریه آدلر

2-2-5-2 انواع سبک زندگی از دیدگاه آدلر

2-2-6 تورستین وبلن

منابع

 

 

 

پیش از هر کسی این ماکس وبر بود که در میان اندیشمندان کلاسیک وارد بحث­های مربوط به سبک زندگی شده است. به نظر وبر سلوک زندگی و فرصت­های زندگی، دو مؤلفه اساسی سبک زندگی است. سلوک زندگی اشاره دارد  به نوع نگرشی که افراد در گزینش سبک زندگیشان دارند. وبر فرصت­های زندگی را به عنوان مطلق فرصت مورد توجه قرار نمی­دهند. بلکه آن­ها را فرصت­هایی می­داند که افراد به دلیل موقعیت اجتماعی­شان از آن­ها برخوردار می­شوند(کیوان­آرا 1386، 66).

 

 

 

مهم­ترین سهم وبر از مفهوم­سازی سبک زندگی، تقابل دیالکتیک بین انتخاب­ها و فرصت­ها است. به طوری که اگر هر یک از این­ها دیگری را از بین ببرد، می­تواند در نتیجه سبک زندگی مؤثر باشد. این بدین معناست که افراد سبک زندگی خود را انتخاب می­کنند و فعالیت­هایی را که مشخصه آن است انجام می­­دهند. اما انتخاب­های آن­ها به وسیله موقعیت اجتماعی آن­ها تحت تأثیر قرار می­گیرد.

 

 

 

به نظر وبر سبک­های زندگی سلامت­محور، الگوهایی جمعی از رفتار مرتبط با سلامت­اند که بر انتخاب­هایی که طبق فرصت­های زندگی در دسترس مردم است، متکی هستند. این فرصت­ها عبارتند از: طبقه، سن، جنس، قومیت و دیگر متغیرهای ساختاری مناسب که انتخاب­های سبک زندگی را شکل می­­دهند. این انتخاب­ها برای نمونه شامل تصمیم در مورد سیگار کشیدن، مصرف الکل، رژیم غذایی، ورزش و اموری مشابه این­ها هستند. رفتارهای منتج از کنش متقابل بین انتخاب­ها و فرصت­ها می­توانند نتایج بهداشتی مثبت یا منفی داشته باشند(کیوان آرا 67،1386).