هدف از این تحقیق بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
مدیریت چیست؟
تعریف مدیریت
 ابعاد مدیریت منابع انسانی
سیر تکامل مدیریت منابع  انسانی
اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی
 چرخه مدیریت منابع نسانی
 فرایند جذب (کارمند یابی
 فرایند بهسازی (آموزش) منابع انسانی
 نظام حفظ و نگهداشت منابع انسانی
 با چه فرمولی می‌توان نیرو‌های یک سازمان را حفظ و ابقاء کرد؟
علت مشارکت و کناره گیری مردم از برخی فعالیت‌ها چیست؟
مدیر یک سازمان باید جهت حفظ استعداد‌های ‌شرکت خود 10 ویژگی زیر را داشته باشد
اهمیت حفظ و نگهداشت کارکنان
خدمات رفاهی
ایجاد شرکت های تعاونی مصرف
مهد کودک در جوار محیط کار
پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی
برقراری سرویس رفت آمد
بازدید های رفاهی
(الف) عیادت بیمار
(ب) شرکت در مراسم عزاداری
فعالیت های فرهنگی
ایجاد اماکن رفاهی- ورزشی برای کارکنان و خانواده های آنان
ایجاد غذاخوری در محیط کار
ایجاد تعاونی های مسکن و تهیه ی مسکن ارزان قیمت برای کارکنان 
بیمه وبازنشستگی
بازنشستگی
هدف طرح های بازنشستگی
مزایای بازنشستگی
الف)بیمه 
ب)بیمه عمر
ج)بیمه خدمات درمانی
د) بیمه بیکاری
بهداشت و ایمنی
الف)ویژگیهای مشترک بهداشت و ایمنی
ب)سلامت ایمنی و رفاه کارکنان
ج)برنامه های آموزشی و انگیزشی
بهداشت و درمان
الف)معاینات پزشکی
ب)خدمات درمانی
مبارزه با مصرف الکل و مواد  مخدر
مهندسی عوامل انسانی انسانی ( ارگونومی)
الف)خدمات مشاوره ای
ب)کمک های فکری و روانپزشکی
ج)اهمیت مشارکت کارمندان در عملکردهای مربوط به حفظ استعدادها

 

 


يكي از وظايف اصلي مديران پس از جذب و بهسازی نیروی حفظ و نگهداشت منابع انسانی است . به همین منظور صاحب نظران از سه فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی متشکل از : جذب،بهسازی،(آموزش) و حفظ نگهداشت منابع انسانی مهمترین آن را که فرایند حفظ و نگهداشت است ،ذکر نموده اند .در صورتی که سازمانی در صورت جذب  و بهسازی نیروی کار موفق شود ، ولی در حفظ و نگهداشت آن کوتاهی نماید و بنا به دلایلی زمینه های افت نیروی انسانی موجودش را فراهم نماید

 

 

 

در نیل به اهداف خود دچار شکست خواهد شد .به عبارتی، حتی اگر کارمند یابی ، انتخاب آموزش و سایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود ، ولی توجه کافی به فرایند نگهداشت نگردد ،نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود .نظام نگهداري منابع انساني ابعاد متعددي را شامل مي‌شود كه مي‌توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقويت جسم كاركنان است مانند برقراري بهداشت و ايمني در محيط كار، اجراي برنامه‌هاي ورزش و تندرستي و بعضي خدمات مشابه.

 

 

 

دسته دوم شامل مواردي است كه تقويت‌كننده روحيه علاقمندي كاركنان به كار و محيط كار مي‌باشد مانند خدمات بيمه و بازنشستگي و خدمات پرسنلي. در صورت داشتن توجه و بكارگيري اين موارد امنيت شغلي در كاركنان ايجاد شده و به رضايت شغلي آنها منتهي مي‌شود كه اين امر خود از اهميت بسزايي برخوردار است.