هدف از این تحقیق بررسی سینما و آگاهی اجتماعی با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سینما

2-1-1 سینما هنر، صنعت یا رسانه

2-1-2 سینما و کارکردهای آن

2-1-3 آگاهی اجتماعی ـ جامعه‌پذیری در سینما

2-1-4 سینما، زن، مذهب و سیاست ایران تا دهه‌ی 70

منابع

 

 

 

      سینما به عنوان هنر هفتم، از جمله ره آوردهای تجدد برای انسان غربی بود که به سرعت راه خویش را در آفاق فرهنگی بشریت یافت و آن چنان به شهرت و عمومیت رسید که در آستانه صد سالگی خود به فراگیر‌ترین هنر در طول تاریخ بشری تبدیل شد .قدرت جادویی سینما از نظر تیز بین صاحبان ‌اندیشه و قدرت مخفی نماند. در گام‌های نخست، سینما به عنوان ابزاری برای گذراندن فراغت و تفریح انسان اسیر در سیطره ی ماشینیزم پا به عرصه گذارد؛ اما در مراحل تکامل خود به وسیله‌ای برای فرهنگ سازی و ایجاد تحول در افکار(در عین حفظ توانایی سرگرمی بخشی و تفریحی خود) بدل گشت و سریع‌تر از آن چه تصور می‌شد به یکی از مطلوب‌ترین سازکارهای سیطره تبلیغ تبدیل شد .

 

 

 

این مؤلفه ی نو ظهور،  میوه ی انقلاب صنعتی بودکه این چنین بشر را به اعجاب آورد. بشر صنعتی از همان ابتدا با این ابزار، به فکر کسب سود افتاد و پس از‌اندک زمانی جنبه‌های معنایی و به طور عمده متعالی هنر نیز به آن افزوده شد. از بدو پیدایش سینما تا به امروز، این پدیده در مسیری که منجر به تکامل آن گردیده، تحولات بسیاری را از سر گذرانیده ودر طول حیات خویش در سه وجهه‌ی «صنعتی»، «هنری» و «رسانه‌ای» مطرح و از دریچه هریک از این اشکال مورد تفحص و بازکاوی‌هایی واقع شده است.