هدف از این تحقیق بررسی مفهوم سرمایه های فرهنگی و انواع آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سرمایه فرهنگی

سرمایه فرهنگی تجسدی

سرمایه فرهنگی عینیت یافته

سرمایه فرهنگی نهادینه شده

منابع

 

 

 

برای شروع بحث سرمایه فرهنگی ابتدا لازم است تعریفی از فرهنگ ارائه شود. فرهنگ یکی از مفاهیم مهم و اساسی در علوم انسانی است. تا به حال تعریف زیادی از فرهنگ ارائه شده است. کروپر انسان شناس امریکایی در کتاب فرهنگ، مروری بر مفاهیم و تعریف ها 164 تعریف از این مفهوم ارائه کرده است( پناهی،1375 :95 ). فرهنگ نظامی نسبتا منسجم متشکل از اجزایی غیر مادی شامل ارزش ها، هنجارها، نمادها و باور ها و اعتقادات، اداب ورسوم ،دانش، اطلاعات رایج، هنر ها و اجزای مادی شامل کالاهای مصرفی، ابزار تکنولوژی، میراث فرهنگی نسبتا مشترک بین اعضای یک گروه، اجتماع یا جامعه است که از طریق یادگیری از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده است و ماهیت نمادین دارد( پناهی،1375 :96). در این تعریف، ابزارهای مادی و کالاهای مصرفی جزء فرهنگ تلقی شده است و شباهت زیادی به تعریف تایلور دارد.

 

 

 

 بعضی ها تعریف محدودتری از فرهنگ ارائه می کنند « فرهنگ مجموعه آگاهیها، عقاید، ارزشها، هنجارها و نماد های مشترک در یک گروه و جامعه است که باعث تولید معنا می شود»( طالبی،1382). این تعریف بیشتر بر بعد غیر مادی و معنایی فرهنگ تاکید می شود. با توجه  به توضیحات  ارائه شده فرهنگ را می توان " مجموعه باورها، آگاهیها، هنجارها، نمادها، ارزشها و شیوه های بهره گیری از کالاهای فرهنگی تلقی کرد که در میان گروهی از افراد جامعه مشترک بوده و در زندگی روزمره نقش اساسی دارد و در طول زمان دارای تغییرات تدریجی است". در ادامه مفهوم سرمایه فرهنگی از دیدگاه متفکرین مختلف مورد بررسی قرار میگیرید.