هدف از این تحقیق بررسی نظریه ی پرورش و انتقادهایی بر آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

نظریه پرورش

2-9-1. روش تحقیق در نظریه پرورش

2-9-2. انتقادات به نظریه پرورش

2-10. رویکرد استفاده و رضامندی

2-10-1. مخاطب شناسی

منابع

 

 

 

جرج گربنر مبدع این تئوری بر اساس اطلاعات بدست آمده از تحلیل محتوا و بررسی مخاطبان نظریه ای در مورد ارتباط رسانه های جمعی با فرهنگی که در آن قرار دارند مطرح نمود . بدین معنا که رسانه مروج نگرشها و ارزشهای یک فرهنگ است . البته رسانه ها نگرشها و ارزشهای فرهنگی را پدید نمی آورند ، زیرا این فرهنگ در جامعه وجود دارد . کار رسانه این است که آنچه را در جامعه وجود دارد تبلیغ کند ، به پخش آن یاری رساند ، آن ارزشها را وارد فرهنگ مردم دیگر کند و در نهایت جهان شبه واقعیت را بوجود آورد . (اعزازی ، 1379: 42 )

 

 

 

بر اساس تئوری پرورش رسانه ها بویژه تلویزیون در شکل دادن به عقاید و نگرشها و رفتار تأثیرات اساسی دارد . وی با اشاره به حجم عظیمی از تحقیقات انجام شده درباره تأثیرات رسانه تلویزیون توضیح می دهد که این تحقیقات معمولاً با تکیه بر مدلهای تئوریکی و شیوه های روش شناختی در حوزه بازاریابی و اقناع انجام شده است و هزینه های هنگفت و تلاشهای زیادی به تغییر نگرش و رفتارهای مردم از طریق تلویزیون پرداخته است ، ولی به فهم جنبه های متمایز تأثیرات تلویزیون نپرداخته است . این جنبه ها شامل مواجهه گسترده ، طولانی مدت و مشترک عامه های وسیع و ناهمگن که در معرض تولید و توزیع توده ای پیامهای رسانه قرار دارند ، نشده است. (گربنر ،1986 : 21)