عنوان: پاورپوینت مبانی رفتار فرد 

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 20 اسلاید

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف نگرش

رضایت شغلی

عوامل تعیین کننده رضایت شغلی

ناهمسانی شناختی

تعریف شخصیت

شانزده ویژگی شخصیتی

الگوی مبتنی بر پنج ویژگی  شخصیتی

ساير ويژگيهاي شخصيتي

كانون كنترل

خودكامگي

 ماكياولي گري

سازش با عوامل محيطي

 خطر پذيري

تناسب شخصیت با شغل

ادراک

تئوري اسنادي

يادگيري