عنوان: پاورپوینت تصميم گيري فردي

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 19 اسلاید

دسته: مدیریت رفتار سازمانی

 

فهرست مطالب:

مقدمه

چگونه بايد تصميم گرفت؟

مفروضات الگوی بخردانه

خلاقيت در تصميم گيري

در سازمان تصميمات واقعي چگونه گرفته مي شود؟

روش بخردانه محدود

قضاوت شهودي

شناسايي مساله

ارائه راه حلها

انتخاب راه حل

قياس به نفس

پافشاري در تعهد

تفاوت هاي فردي

شيوه تصميم گيري

ارشادي

 تحليلي

 نظري