هدف از این تحقیق بررسی تبلیغات و اصول آن با فرمت docx در قالب 49 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مفهوم تبلیغات

تاریخچه تبلیغات

تعاریف تبلیغات

اصول تبلیغات

طبقه بندی تبلیغات

تبلیغات بازرگانی

وابسته هیجانی و برنامه ریزی رفتاری

نظریه اسنادی

نظریه انگیزه پیشرفت

نظریه کنترل – ارزش هیجان های پیشرفت

انواع هیجان ها

تبلیغات و ارتباط آن با مشتریان

شدت تبلیغات و سودآوری

تاریخچه پیدایش گسترش بیمه

جایگاه صنعت بیمه

جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب

منابع

 

 

 

تبلیغ و تبلیغات یکی از موضوعاتی است که امروزه تمام مردم جهان حتی در دوردست ترین نقاط با آن آشنا و در ارتباطند و از آن تأثیر می پذیرند. در واقع تبلیغ یک پدیده اجتماعی است که برگرفته از یک نیاز اجتماعی است و در بردارنده هدفی اجتماعی می باشد. بنابراین شرایط جامعه زمینه را برای به وجود آمدن پدیده تبلیغ فراهم می کند. پدیده تبلیغ به عنوان یکی از اجزاء مؤثر جامعه، نقش اساسی در ایجاد و بالفعل کردن نیاز دارد. کارکرد جدید این پدیده، تولید نیاز است که می تواند در جهات مثبت و منفی استفاده گردد. این پدیده اجتماعی امروزه به شکل جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشری درآمده که در تمام نقاط کره خاکی آثار آن به چشم می خورد.(اسدی، 1380، ص 2)

 

 

 

تبلیغات به شیوه نوین در اوایل قرن بیستم با تغییرات بازار شکل گرفت تا قبل از آن، نقش اساسی تبلیغات تسریع توزیع کالاهای مصرفی بود که منحصراَ توسط معدودی از تولید کنند گان شناخته شده به کار گرفته می شد. ( اسدی، 1380، ص 2). لکن به تدریج نیاز به تبلیغ برای آگاه ساختن مصرف کنند گان از وجود مزایای کالاهای مختلف اعم از صنعتی و یا مصرفی یا خدماتی روز به روز افزایش می یافت، آنچنانکه آلوین تافلر در کتاب فرهنگ مصرف کنند گان چنین پیش بینی و اظهار نظر کرده بود: " چنان شود که ماشین بدون حمایت تبلیغ نتواند به حیات خود ادامه دهد ". (اربابی ،1352، ص 9 .) امروزه این پیش بینی آلوین تافلر به عینیت پیوسته است. تبلیغات در سطح جهانی دیگر صرف آگهی نیست بلکه بیشتر نقش آن تفهیم اطلاعات در مورد خصوصیات کالا و خدمات می باشد.

 

 

 

در دهه های اخیر تأکید بر بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است و در واقع داشتن مشتری از داشتن چیزی برای فروش مهمتر است. در این راستا تبلیغات برای معرفی محصول یا خدمت، آگاهی دادن و ارائه اطلاعات صحیح و کامل در خدمت بازاریابی و جلب مشتری قرار گرفته است.(ونوس ،1375، ص 45). تبلیغات یک روش بازاریابی است که اطلاعاتی درباره محصول، خدمت و کسب وکارفراهم می کند. هدف تبلیغات می تواند عمدتا اینگونه خلاصه شود. ساختن یک تصویر محصول و تحریک خرید مستقیم در نتیجه گذشت زمان و تکنولوژی،  انواع جدید رسانه های تبلیغاتی معرفی می شوند. بیلبردها،روزنامه ها و مجله ها، اولین نسل رسانه های تبلیغاتی هستند. رادیو و تلویزیون به عنوان نسل بعدی مطرح می شود و هم اکنون رایج ترین شیوه تبلیغات است. اخیرا اینترت و شبکه های سیار بعنوان  یک نوع جدید از رسانه تبلیغاتی حضوریافته اند. این دو رسانه به سرعت در حال رشدند.