هدف از این تحقیق بررسی سیستم های اطلاعاتی و اجتماعی با فرمت docx در قالب 93 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سیستمهای اطلاعاتی

معرفی انواع سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای اطلاعات مدیریت

سیر تحول کاربرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

سیر تحول در نقش واحد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

سیر تحول سازمان در به کارگیری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

سطوح بلوغ فناوری اطلاعات

سیستم های اطلاعاتی به عنوان سیستم های اجتماعی

سیستم های اجتماعی

تئوری سیستم های اجتماعی، سیستم های اطلاعاتی و استراتژی

چارچوبی انتقادی برای استراتژی سیستم های اطلاعاتی

تعریف مدیریت استراتژیک

ضرورت تدوین  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

مزایای تدوین برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

گونه شناسی استراتژی  سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

شبکه استراتژیک

استراتژی  عمومی فناوری اطلاعات

مزیت رقابتی ثمره تکنولوژی اطلاعات

چارچوبی برای تجزیعه و تحلیل مزیت رقابتی

تجزیه و تحلیل صنعتی

موقعیت یابی سازمان در صنعت

اطلاعات به عنوان منبع استراتژیک

تغییر استراتژیک و سیستم های اطلاعاتی

چارچوبی برای مدیریت تغییر سیستم های اطلاعاتی

پیشینه تحقیق     

منابع

 

 

 

در جهان امروز، اطلاعات، عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها محسوب می شود و نقش مهمی در زمینه فعالیتهای انسانی ایفا می كند. فناوری پایه ای و یا ستون فقرات این عصر را نیز فناوری اطلاعات  و یا در تازه ترین تعبیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات می نامند. شتاب تغییرات در فناوری اطلاعات و ارتباطات به قدری است كه  متخصصان و كارشناسان فعال در این زمینه و همچنین مدیران تصمیم گیر در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند تلاش شبانه روزی جهت به روز نگاه داشتن اطلاعات خود هستند. فناوری های اطلاعاتی، مجموعه ای از ابزارها، تجهیزات، دانش و مهارتها است كه از آن در گردآوری، ذخیره سازی، بازیابی و انتقال اطلاعات استفاده می شود. این فناوری ها كاربردها و تأثیرات فراوانی در مدیریت، صنعت، اقتصاد، تجارت و در یك كلمه در تمام ابعاد زندگی انسان داشته و دارند.

 

 

 

فناوریهای جدید به ساده سازی كارها و حتی كاهش مهارت تأكید دارند، ولی در مقابل، هوشمندی در انتخاب استراتژیها و فعالیتهای برنامه ریزی محور اصلی است. به هر حال، سیستمهای اطلاعاتی به سرعت در سراسر جهان منتشر شده اند. در محیط رقابتی جهانی، موفقیت سیستمهای اطلاعاتی به یكی از مهمترین عوامل كلیدی موفقیت سازمانها تبدیل شده است. سازمانها برای كسب موفقیت در سیستمهای اطلاعاتی باید درگیر ارزیابی كیفیت و بهبود سیستمهای اطلاعاتی شوند. اكنون كیفیت یكی از منابع مهم رقابت به شمار می رود و رضایت كاربر، مبنای ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی است(مهدوی، 1386: 238).