هدف از این تحقیق بررسی هوش فرهنگی و جنبه های مختلف آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری

2-2- 1- كلیات هوش فرهنگی

2-2-2- فرهنگ

2-2-2- هوش

2-3- نظریه ی هوش چند گانه

2-4- هوش فرهنگی

2-5- اجزای سه گانه ی هوش فرهنگی

2-6- اجزای هوش فرهنگی

2-7- شوك فرهنگی

2-8- ارزیابی هوش فرهنگی

2-9- جنبه های هوش فرهنگی

2-10- ابعاد هوش فرهنگی

2-11- انواع هوش فرهنگی

  2-12- آموزش هوش فرهنگی

2-13- تقویت هوش فرهنگی

2-14- دستاوردهای هوش فرهنگی برای رهبران

منابع

 

 

 

فرهنگ ارزشها، ایده ها، نگرش ها و نمادهای آگاهانه و نا آگاهانه هایی است كه رفتار انسان را شكل  می­دهد و از نسلی به یسل دیگر منتقل می شود . واژه فرهنگ همواره منبع سوء تعبیر و اختلف بوده است. مردم شناسان، فرهنگ را شیوه های زندگی كه توسط گروهی از مردم ایجاد می شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود؛ می دانند . آنچه در تمام تعاریف فرهنگ مشترك می باشد آن است كه فرهنگ قوانین نانوشته ای است كه در بیشتر مواقع به راحتی قابل مشاهده نیست و همینت امر كار مدیران را رد برقراری ارتباط موثر مشكل می كند. با وجود اینكه افزایش ارتباطات تعدادی از گرایشات ملی مانند رنگ، لباس، موسیقی و حتی غذا و نوشیدنی ها را تاحد زیادی مشابه كرده است و حتی عده ای معتقد ند كه جهان به سمت نوعی همگون سازی پیش می رود؛ در سمت دیگر گروهی معتقدند كه جهان نه تنها به سمت همگون سازی پیش نمی رود بلكه به سمتی حركت می كنیم كه تضاد، تنوع و گونه های مختلف در آن وجود خواهد داشت . اعلامیه یونسكو (1995 ) در باره جایگاه فرهنگ در عصر جهانی سازی به این صورت بیان شده است : درگیری، پذیرش و درك تنوع و تفاوتهای فرهنگی و ارزش و احترام برای تنوع غنی موجود در فرهنگهای مختلف ( اعرابی و ایزدی، 1379).