هدف از این تحقیق بررسی بهزیستی و مسئولیت های اجتماعی با فرمت docx در قالب 60 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف هدف

مدل کارت امتیازی

تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت ها

تعریف سازمان بهزیستی

پیشینه پژوهشی

منابع

 

 

 

امروزه سازمانها در زمینه های گوناگون تحت فشار شدید برای جلب اعتماد عمومی و حفظ رقابت در بازار جهانی قرار دارند.رسوایی های اخیر تجاری موجب خدشه دار شدن وجهه عمومی سازمانهای خصوصی و افزایش توقع پاسخگویی به عموم، شفافیت و درستکاری شده است. (واداک ،2002،133) به نظر می رسد سازمانهای خصوصی با رقابتی برای دستیابی به این اصول در کنار سودبخشی مالی و حفظ ابتکار روبرو هستند.در چند سال گذشته پاسخگویی به خواسته های سهامداران و نیز سعی در ارتقای ارزش های اجتماعی تناقض پیچیده ای است که سازمانهای تجاری متعهد درزمینه های مختلف با آن درگیرند.  (جمالی،2007).

 

 

 

گسترش و توسعه روز افزون موسسات و سازمانهای مختلف صنعتی، بازرگانی و افزایش شدید رقابت میان آنان باعث گردیده که سازمانهای فوق برای ادامه بقاء خود تنها به سود و منافع سازمان خود بیاندیشندو برای نائل شدن به این هدف از هر عملی کوتاهی نکنند. در حالی که هر تصمیم و حرکت به ظاهر کوچکی که در یکی از بخشها رخ دهد صرفنظر از تاثیرات مستقیم آن در بخش مورد نظر بتدریج موجب تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم پنهان و آشکار و ملموس و غیر ملموس در تمامی دیگر بخشهای جامعه شده و یک سلسله کنش و واکنشهای مداوم را در تمامی سطوح و لایه های جامعه بوجود می آورد و این تاثیرات حتی ممکن است سالها به طول بیانجامد ولی به طور قطع اثر خود را خواهد گذاشت.

 

 

 

از سویی افزایش نگرانی های عمومی برای محیط طبیعی، احترام به حقوق انسانی و نیز جنبه های اخلاقی تجارت و سایر موضوعات اجتماعی موجب افزایش رقابت در تجارت می شود(میسانی،2009)، که با توجه به تمایل شرکت ها به افزایش شهرت، انگیزه تغیر در رویکرد تجاری در آن ها به وجود می آید.(اوتوبانجو واولفمی،2008) به علاوه اگر شرکت ها بخواهند دسترسی نامحدودی به بازار داشته باشند و به طور جهانی مورد توجه قرار گیرند؛ باید مطابق با استانداردهای اجتماعی و محیطی بین المللی عمل کنند که فراتر از قوانین هر کشور است (اونگ ،2008).