هدف از این تحقیق بررسی مدیریت دانش و فرایند های آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-2: مدیریت دانش

2-2-1: داده ها، اطلاعات و دانش

2-2-2: دانش پنهان و آشکار

2-2-3: عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

2-2-4: استراتژی های مدیریت دانش

2-2-5: فرآیندهای مدیریت دانش

منابع

 

 

 

   مدیریت دانش به خودی خود ایده جدیدی نیست. مدیران موفق همیشه از سرمایه­های فکری بهره برده و ارزش آن را تشخیص داده اند. اما این تلاشها، سازمان یافته نبوده و تضمینی وجود نداشت که دانش به دست آمده به طور مناسب، برای حداکثر منافع سازمان، به اشتراک گذاشته شده و توزیع گردد، (توربان، افرایم، 2006). در حالی که، دانش و سرمایه فکری پایه و اساس شایستگی های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می­باشد. دانش در صورتی نقش راهبردی دارد که سازمان بتواند آن را در فعالیتهای ارزش آفرینی استفاده نموده و از دانش ابزاری برای عملی ساختن فرصت های موجود در بازار رقابتی بهره برداری کند.

 

 

 

 زیرا برای شرکت ها دیگر امکان پذیر نیست که با انجام سریعتر و بهتر کارها مزیت رقابتی خود را حفظ کنند، بلکه مزیت رقابتی هنگامی امکان پذیر می شود که کارهایی صورت گیرد و قابل تقلید توسط دیگران نباشد، (توربان، افرایم، 2006). در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده مؤثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد. سازمان ها باید به همه امور توجه داشته باشند، زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی کاری، همزمان، در کل سازمان عمل می کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی یک سازمان محسوب می­شود، (توربان، افرایم، 2006).

 

 

 

 پیچیدگی و گستردگی مفهوم دانش باعث شده است تا نگرش یکسانی در خصوص مدیریت دانش شکل نگیرد. لذا صاحب نظران مختلف از زوایای متفاوتی به آن نگریسته و به تعریف آن پرداخته اند. با اذعان بر این واقعیت، نمونه هایی از رایج ترین تعاریف مدیریت دانش در اینجا ارائه می­شود: از نظر مرویک (2001) سازمانی مدیریت دانش به مجموعه ای از فعالیت های منظم و سیستماتیک گفته می شود که جهت دست یابی به ارزش بزرگ تر از طریق دانش در دسترس صورت می گیرد. دانش در دسترس، کلیه تجربیات و آموخته های افراد یک سازمان و کلیه اسناد و مدیریت دانش به می­شود گزارش ها در داخل یک سازمان را شامل می شود.  به نظر ویج (2002) مدیریت دانش دربرگیرنده رفتارهای انسانی، نگرش­ها و قابلیت­های انسانی، فلسفه ­های کسب و کار، الگوها، عملیات، رویه ها و فن آوری های پیچیده است. به نظر جونز، مدیریت دانش یک رویکرد سیستماتیک یکپارچه جهت شناسایی، مدیریت و تسهیم تمام داراییهای اطلاعاتی سازمان است، که شامل بانک های اطلاعاتی، مدارک، سیاستها و رویه­ها می­باشد (جانگ و همکاران، 2003).