هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سرمایه انسانی و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

1-1-2- مقدمه

2-1-2- سرمایه انسانی

3-1-2- مدیریت سرمایه انسانی و اهمیت آن

4-1-2- دلایل اهمیت اندازه گیری سرمایه انسانی

5-1-2- اندازه گیری سرمایه انسانی

6-1-2- مدل های سرمایه انسانی

1-6-1-2- مدل نظارت بر سرمایه انسانی

2-6-1-2-  مدل عملکرد سازمانی مرکر (بروکینگ 1998)

3-6-1-2- استاندارد سرمایه گذاری کنندگان در افراد(Investors In People )

4-6-1-2- استاندارد تعالی از طریق افراد ( Excellence Through People )

5-6-1-2-  الگوی بلوغ قابلیت های افراد ( People-Capability Maturity Model )

1-5-6-1-2-   تاریخچه P-CMM

2-5-6-1-2- فلسفة اصلی ایجاد مدل  P-CMM

3-5-6-1-2- دلایل نیاز به مدل  P-CMM

4-5-6-1-2- چارچوب كلی مدل  P-CMM

6-5-6-1-2-  ساختار مدل بلوغ قابلیت کارکنان

7-5-6-1-2-  سطوح مدل بلوغ  P-CMM

8-5-6-1-2- ویژگیهای رفتاری هر یک از بلوغ سطحی سازمان

9-5-6-1-2-  اهداف مدل بلوغ قابلیت کارکنان

2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته

منابع

 

 

 

در یک دهه اخیر مدیریت سازمان ها تشخیص داده اند که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش، منابع انسانی از بالاترین اهمیت برخوردار است. در دنیایی که دانش و ارتباط با مشتریان بیش از پیش اهمیت یافته است، سرمایه انسانی، که نشان دهنده حجم دانش، مهارت های فنی، خلاقیت، و تجربه سازمان می باشد اهمیت فزاینده ای می یابد و به همین نحو نیروی کار نه به عنوان دارایی های هزینه بردار بلکه به عنوان دارایی های مولد تلقی می شوند (Hendricks, 2002.).

 

 

 

در جهان متلاطم امروزی شرکتهای پیشرو بیش از هر دوره و زمان دیگری به اهمیت و توجه به کارکنان خود پی برده‌اند آنها دریافتند که چگونه می‌توان با تاکید بیشتر بر حفظ و توسعه سرمایه انسانی خود در بالاترین نقطه اقتصاد جهانی جای گرفت. سرمایه انسانی کلیدی برای رشد اقتصادی جوامع محسوب می‌شود و یک سرمایه مهم و ضروری می باشد که سازمان در جهت رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند و از این نظر می توان آن را با سرمایه‌ها و دارایی‌های فیزیکی سازمان مقایسه کرد. (حسنعلی زاده  و سعادت، 1390)