هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم کارآفرینی و تعریف فرد کارآفرین با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مفاهیم و تعاریف کارآفرینی

سیر تحول تاریخی کارآفرینی

دوره اول : قرن15 و 16 میلادی « صاحبان پروژه های بزرگ »

دوره دوم : قرن 17 میلادی « مخاطره پذیری »

دوره سوم : قرون 18 ، 19و اوایل قرن بیستم« تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد »

دوره چهارم : دهه های میانی قرن بیستم میلادی « نوآوری »

دوره پنجم : دوران معاصر  « رویکرد چند جانبه »

انواع کارآفرینی

کارآفرینی مستقل

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی شرکتی

کارآفرینی دولتی

کارآفرینی از راه دور

کارآفرینی ارزشی یا اجتماعی

کارآفرینی اطلاعاتی

کارآفرینی زوجی

کارآفرینی فناورانه

کارآفرینی زنان

تعریف فرد کارآفرین 

ویژگی ها و خصوصیات کارآفرینیی(روان شناختی ) فرد کارآفرین

عوامل موثر بر ظهور کارآفرینان

اهمیت و ضرورت کارآفرینی

رویکردهای کارآفرینی

رویکرد شخصی

خصوصیات روانشناختی

خصوصیات جمعیت شناختی

رویکرد رفتاری (انسان شناسی )

رویکرد محیطی (رویکرد  جامعه شناسی )

رویکرد اقتصادی

پیامدهای کارآفرینی

عوامل موثر بر کارآفرینی

منابع

 

 

 

واژه کارآفرینی در سال 1848 توسط استوارت میل از فرانسه به زبان انگلیسی ترجمه شد. او کارکرد و عمل کارآفرین را شامل هدایت ، نظارت ، مهار و خطرپذیری می دانست و عامل اخیر را به منزله عامل متمایز کننده مدیر و کارآفرین در نظر گرفت . ( سهرابی فرد ، 1385) کارآفرینی به فرآیند ایجاد ارزش از طریق فراهم آوردن ترکیب منحصر به فردی از منابع برای بهره گیری از یک فرصت اشاره دارد.

 

 

 

این فرآیند نیازمند یک عمل کارآفرینانه و یک عامل کارآفرینانه است . عمل کارآفرینانه به مفهوم پیاده سازی یک ایده ، فرآیند ، محصول ، خدمت یا یک کسب و کار جدید دلالت دارد .عامل کارآفرینانه ، فرد یا گروهی است که مسئولیت شکوفاسازی و به بار نشستن عامل کارآفرینانه را بر عهده می گیرد. ( حق شناس ، 1386 ) به علاوه کارآفرینی فعالیتی است که شامل اکتشاف ، ارزیابی و استفاده از فرصت ها برای معرفی محصولات و خدمات جدید است . (هوآنگ ، 2013) در واقع شناسایی یک فرصت کارآفرینی ، درک معرفی کالا و خدمات جدید و ابداعی در بازار از طریق ، راه انداختن و تشکیل یک فعالیت اقتصادی جدید یا ارتقاء چشمگیر فعالیت اقتصادی موجود می باشد .

 

 

 

 (سیگل ، 2012) دریک عبارت کوتاه بایدگفت کارآفرینی یک شغل نیست ، یک حرفه نیست ، اشتغالزایی نیست ، بلکه کارآفرینی یک شیوه ی زندگی است . کارآفرینی یک منش است . گونه ای از بودن و شدن است . کارآفرینی یک سبک زیستن است ، یک راه ، یک روش و یک منش ویژه است . کارآفرینی مجموعه ای از خصایل و فضایلی است که متأثر از ویژگیهای فردی ، خانواده ، محیط تربیتی و شیوه "اجتماعی شدن" در فرد تکوین می یابد و تحول می پذیرد . (ملک پور ، 1390 ، 21)