هدف از این تحقیق بررسی بانکداری الکترونیک و پرداخت های الکترونیکی با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

بانکداری الکترونیک

2-1-1- مقایسهای از خدمات بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی

2-1-2- پرداخت الکترونیکی وانواع آن

2-1-3- طبقه بندی سیستم های پرداخت الکترونیکی

2-1-4- مسائل مربوط به سیستم امنیتی دربانکها

2-1-5- عوامل موثر بر اعتبار وقابلیت اطمینان سیستم پرداخت الکترونیکی

2-1-6-  بانکداری اینترنتی

2-1-7- اعتماد در شبکه بانکی

2-1-7-1- اعتماد در بانکداری آنلاین

2-1-8- مدل های پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی

2-1-9- سودمندی ادراك شده بانکداری اینترنتی

2-1-10- سهولت استفاده ادراك شده

منابع

 

 

 

در چند دهۀ گذشته، مقوله کیفیت خدمات به دلیل تأثیر چشم گیر آن بر عملکرد کسب و کار، هزینه های پایین تر، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و سودآوری، توجه متخصصان، مدیران و محققان را به خود معطوف کرده است(الوانی وهمكاران،6،1388).در دنیای پر تلاطم و آشفته امروزی که نوعی جریان دائمی تغییر در آن حکم فرماست، شناخت مشتری و نیازهای آن برای خلق بازار جدید و ارائه کالا و خدمات اصلی، لازم وضروری است و باید تلاش اصلی به منظور رفع نیازهای جدید و به روز مشتریان باشد. زیرا تمام کارها در سازمان برای مشتریان است. شناخت بافت مشتری به موازات تحولات امروزی در حال دگرگونی است.

 

 

 

درگذشته نیازهای مشتریان قابل پیش بینی بوده و از طرفی مشتری مداری سرلوحه کار سازمان ها نبوده است ولی به دلیل به هم پیوستن فعالیت ها و تشکیل شبکه ها و تبادل همکاریهای مشترك و مختلف، مرز بندی سابق منتفی شده و سازمان ها با تغییر نگرشی که نسبت به مشتریان صورت می دهند باید در جهت موفقیت، خود را با تغییرات و تحولات هماهنگ نمایند و با اتخاذ تدابیر لازم در شرایط بحران، راه سازمان را که همان شعار حق با مشتری است ، بپیمایند( مهری کارنامی، 1388 ) از سوی دیگر پویایی های محیطی و رقابت فزاینده سازمانها را بر آن داشته ، رقابت پذیرترشده ، رضایت و وفاداری مشتریان خود را به دست آورده و مشتریان جدیدی نیز كسب كنند(امیری وه