هدف از این تحقیق بررسی مفهوم تعهد سازمانی و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعهد سازمانی

تعریف و مفهوم تعهد

2-1-2-2- انواع تعهد

2-1-2-3- مفهوم و تعریف تعهد سازمانی

2-1-2-4- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن

2-1-2-5- دیدگاه های مختلف در خصوص تعهد سازمانی

2-1-2-6-  تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی

2-1-2-7-  دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی

2-1-2-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

2-1-2-9- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

2-1-2-10- دو نظر کلی درباره تعهد سازمانی

منابع

 

 

 

ایفای وظیفه مدیران در دنیایی مشتمل بر انسان‌ها صورت می‌گیرد. افراد به طور دائم، رفتار، سلوك و كردار مدیر را زیر نظر دارند و از آنچه در مورد ارزش‌های مدیر می‌بینند ، بر اعتقادات و رفتار و كردار آنان اثر می‌گذارد. مدیران ممتاز تأثیری نیرومند و مثبت بر دیگران می‌گذارند زیرا مجموعه‌ای از اعتقادات مثبت یا مجموعه‌ای متناسب از رفتارهای مثبت را در هم می‌آمیزند . این اعتقادات و اعمال «تعهدات» را تشكیل می‌دهند. تعهد حدود مختلفی می‌تواند داشته باشد (دهقان مروست ، 1378 : 48). تعهد در سازمان به انواع مختلف  نظیر ، تعهد مكتبی ، تعهد ملی ، تعهد خویشتن مدارانه ، تعهد گروهی و تعهد سازمانی تقسیم می شود :

 

 

 

تعهد مكتبی از تعلق به یك جهان بینی به وجود می آید . میزان تعهد فرد به الزامات نگرشی و گرایش مكتبی منجر به تعهد اصول گرایانه یا سازش كارانه و یا معتدل و معقول می شود .تعهد ملی ، همان حس ناشی از وطن دوستی است كه فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاك رفتار خود قرار  می دهد. تعهد خویشتن مدارانه ، از علاقه مندی بیش از اندازه فرد به منافع خود ناشی می شود و معمولاً افرادی که گرفتار کیش تعهد سازمانی و خود برتربینی و یا بی توجه به منافع دیگران و سازمان هستند از آن برخوردارند، لذا به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با منافع سازمان ، ناهنجاری های رفتاری بروز پیدا می کند.

 

 

 

تعهد گروهی ، وابستگی فرد به گروه و ترجیح اهداف گروه ، مشخصه اصلی این نوع تعهد است . تعهد گروهی می تواند در جهت تقویت فعالیت های گروهی و یا پدیده گروه فکری ، عمل کند . خاستگاه گروه اندیشی یا تعهد گروهی منفی، نیاز به حرمت داشتن ، نیاز به اعتماد ، کاهش فشار احساس گناه ، نایل شدن به اهداف غیر رسمی و احساس پیروی از تعهد سازمانی مافوق است.