هدف از این تحقیق بررسی انواع بیمه و تاریخچه ی آن ها با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه

2-2 توصیف برخی مفاهیم

2-3 بازار

2-5 نقش اطلاعات بازاریابی

2-6 شبکه فرصت بازار یا محصول

2-7 آمیخته بازاریابی خدماتی

2-8 چهار C

2-9 کانالهای اصلی توزیع

2-10 فروش

2-11 تاریخچه بیمه های بازرگانی

2-12 تاریخچه بیمه

2-13 تاریخچه بیمه در ایران

2-15 بیمه های بازرگانی

2-16 تاریخچه و توسعه بیمه های اشخاص

2-17 بیمه های عمر و زندگی

2-18 فایده عملی بیمه عمر

2-19 شرایط و مزایای بیمه عمر و پس انداز

2-20 پیشینه تحقیق

منابع     

 

 

 

در هر اجتماعی مردم مجبورند احتیاجات مادی و معنوی خود را بوسیله دیگران تامین کنند، تنها تعداد معدودی از انسانهای غارنشین و بدوی قادر بودند وسایل زندگی خودشان را شخصا تهیه کنند، تهیه وسایل زندگی و احتیاجات روزمره مستلزم کار و فعالیت مداوم است. تصمیم به خرید مایحتاج زندگی و انتخاب آنها از طریق اطلاع یافتن از مزایای کالا، بوسیله ارائه کالا و تبلیغ و دیدن ویترین فروشگاهها و یا گردش در داخل بازارهای فروش بوجود می آید و این امر بیشتر برای وسایلی است که قسمتی از احتیاجات مادی و معنوی ما را برطرف می سازد.

 

 

 

اطلاع از خواسته های گروههای مصرف کننده و برآورد ساختن احتیاجات آنها از راه تولید و یا انجام نیازمندیهای آنها، بردن ک