هدف از این تحقیق بررسی بانکداری و نوآوری با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-7) نوآوری و بانكداری

2-8) پرورش ایده های خلاقانه و نوآورانه

2-8-1) پرورش خلاقیت

2-8-2) خلاقیت فردی در مقابل نوآوری تیمی

2-8-3) نوآوری رو به پیشرفت

2-8-4) نوآوری و خلاقیت جهانی

2-8-5) نوآوری نظام یافته (TRIZ)

2-9) ویژگی های خدمات بانکی

2-9-1) مقایسه خدمات بانکهای ایرانی وخارجی

2-10) پذیرش تکنولوژی

2-11) تئوری انتشار نوآوری (IDT)

2-12)  تئوری عمل منطقی (TRA)

2-13) تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB)

2-13-1) اجزا و روابط تئوری رفتار برنامهریزی شده

2-14) مدل پذیرش تكنولوژی (TAM)

2-15)تئوری ویژگیهای درك شده نوآوری (PCI)

2-16) تئوری تجزیه شده رفتار برنامهریزی شده (DTPB)

2-17) مدل تكامل یافته پذیرش تكنولوژی (TAM2)

2-18) نتیجهگیری و ارائه مدل مفهومی

2-19) نمونه ای از شرکتهای نوآور، شرکت خدمات فناوری  نوآور پاسارگاد(نوپاد)

2-20) نمونه ای از طرحهای نوآورانه

منابع