هدف از این تحقیق بررسی طرح های توسعه و انواع آن با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب 

مقدمه 

ساختار تأمین مالی جهت ا جرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درجهان 

طرح‌های توسعه ای 

طرح‌های ملی 

طرح‌های تجاری 

ساختار تأمین مالی جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

منابع‌عمومی‌

سایر منابع 

درآمد اختصاصی 

مشارکت

اوراق‌مشارکت 

فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی- تأمین منابع مالی ارزی- خطوط اعتباری خارجی)

مطالعات مالی طرح 

اهداف کلی و اصولی مطالعات مالی طرح

هدف‌های خاص مطالعات مالی طرح 

منابع

 

 

 

جهت تأمین انرژی الكتریكی از روش‌های گوناگون می‌توان استفاده كرد، در حال حاضر نیروگا‌ه‌های         حرارتی و آبی سهم بیشتری را در تولید برق در جهان دارا می‌باشند. انرژی برق آبی به عنوان سومین منبع تولیدكننده برق و همچنین مهم‌ترین انرژی تجدیدپذیر مولد برق در جهان به شمار می‌آید. نیروگاه‌های‌برق‌آبی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی پتانسیل آب پشت یك سد تأمین می‌كنند. نیروگاه تلمبه ذخیره ای نیز در این رده‌بندی قرار دارد و كاركرد آن پشتیبانی از شبكه برق در ساعات اوج مصرف (ساعات پیك) می‌باشد. این انرژی از یك فنآوری قابل اطمینانی برخودار می‌باشد كه اثرات مثبت و منفی آن شناخته شده است. به سهولت می‌تواند پاسخگوی نوسانات تقاضای برق باشد. دارای طول عمرطولانی، بازدهی بیشتر در مقایسه با سایر نیروگاه‌‌هایی كه از منابع تجدیدپذیر و یا تجدیدناپذیر تغذیه می‌شوند و نیزدارای هزینه ساخت كمتر نیروگاهی نسبت به سایر نیروگاه‌ها می‌باشد.

 

 

 

 به طور معمول، تولید برق از آب از دو منبع انرژی جریانی رودخآن‌های و انرژی دریایی صورت می‌گیرد. در ایران، استفاده از انرژی جریانی رودخآن‌های جهت تولید برق متداول‌تر است، چنانچه با ساخت سدهای مخزنی ضمن تولید برق، می‌توان از آب ذخیره شده در پشت آن نیز برای مصارف كشاورزی و شهری استفاده نمود. البته این نیروگاه‌ها معایبی از جمله تغییر در اكوسیستم منطقه احداث سد، جابه‌جایی جمعیت و غیره را نیز به دنبال دارد. هزینه بالای ساخت سدهای مخزنی و تأسیسات برق آبی و همچنین خسارات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح های برق آبی بزرگ، از جمله عواملی هستند كه مانع از پیشرفت آن‌ها به‌ویژه در كشورهای در حال توسعه می‌شوند. بنابراین، توجه به طرح‌های كوچك برق آبی به ویژه در كشورهای در حال توسعه با در نظر گرفتن مزایای این طرح‌ها (عمر طولانی، كاركرد قوی، اقتصادی بودن، ماهیت تجدیدپذیر انرژی تولید شده، چند منظوره بودن، توسعه مناطق روستایی، كاهش تلفات انرژی شبكه‌های سراسری، توجیهات زیست محیطی و غیره) امكان استفاده از آن‌ها را با رعایت معیارهای اقتصادی برای این كشورها، میسرتر می‌نماید.