در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی - ماسه در 60 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول مربوطه مطابق موارد زیر ارایه شده است:

1- معنی لغوی ماسه در واژه نامه :

2- ماسه چیست؟

3- چرا ماسه در بیابان ها پیدا میشوند؟

4- علت نام گذاری:

نتیجه تصویری برای ماسه

5- انواع ماسه:

6- شن و ماسه 50-25

7- شن و ماسه بادامی

8- خاک باغچه

نتیجه تصویری برای ماسه باغچه

9- ساب بیس یا زیراساس

10- بیس یا اساس

11- انواع بیس یا اساس راه و جدول مربوطه

نتیجه تصویری برای ساب بیس یا زیراساس

12- ماسه یکبار شوی

13- ماسه دوبار شوی

14- مخلوط کوهی

15- شن و ماسه ملاتی

نتیجه تصویری برای شن و ماسه ملاتی

16- راکفیلد

17- سنگ مغزه

18- شن و ماسه نخودی

نتیجه تصویری برای شن و ماسه نخودی

19- شیشه سازی

20- تصفیه آب

21- نما سازی

22- بلوک سازی

تصویر مرتبط

23- پشم شیشه

24- تهیه لعاب

25- چینی و کاشی سازی

نتیجه تصویری برای سیلسی چینی و کاشی سازی

26- ماسه سنگ بر و سنگ ساب

27- ماسه به عنوان مصالح پرکننده در معادن

28- ماسه پاشی

نتیجه تصویری برای ماسه پاشی

29- تهیه سموم

30- ذوب آهن

31- ماسه تزریقی

32- سیلیسیم کاربید

33- ماسه شیشه ساب

تصویر مرتبط

34- ریخته گری

35- ویژگیهای عمومی ماسه ریخته گری به شرح زیر است:

تصویر مرتبط