هدف از این تحقیق بررسی تعریف بیمه بدنه با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف بیمه بدنه
قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه بدنه    
خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه
خسارت های مستثناء شده یا غیرقابل جبران در بیمه بدنه
بیمه مضاعف در بیمه بدنه
شرایط خطرات اضافی بیمه بدنه
نحوه صدور بیمه نامه بدنه
اصطلاحات بیمه ای
بررسی ویژگی های فردی بیمه گر
طبیعت انسان
ویژگی های عمده انسان
ویژگی های فردی بیمه گر
سوابق و پیشینه تحقیق

 

 

 

این پوشش  بیمه جزء بیمه های اختیاری می باشد و مزیت آن، این است که بخشی از خسارت های بدنی اعم از فوت، نقص عضو و بیمارستانی راننده وسیله نقلیه مقصر حادثه راکه شخص ثالث محسوب نمی‎گردد جبران می نماید. در این بیمه، مالک وسیله نقلیه اتومبیل خود را در برابر خطرات بیمه می کند تا در صورت بروز حادثه، خسارت وارده را براساس شرایط بیمه نامه جبران نماید.