هدف از این تحقیق بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی با فرمت docx در قالب 116 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مدیریت استراتژيک منابع انسانی 
 مقدمه    
  تعریف مدیریت منابع انسانی    
 جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی    
 جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی    
 تاریخچه مدیریت منابع انسانی    
 اهداف مدیریت منابع انسانی    
 فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی    
 عناصر يا اجزاء اصلي سيستم مديريت منابع انساني بر اساس نگرش استرات‍ژيك    
 نظام تامين وتعديل منابع انساني    
 نظام بهسازی منابع انسانی    
 نظام نگهداری منابع انسانی    
 نظام کاربرد منابع انسانی    
 نظام روابط کار    
 مفاهيم و تعاريف استراتژي    
 واقعیت فرآیند طراحی استراتژی    
 نگرش سیستماتیک به طراحی استراتژی    
 تعریف مدیریت استراتژیک    
 مراحل مدیریت استراتژیک    
 مفهوم برنامه ریزی استراتژیک    
 خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک    
 مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک    
 پیوند میان  برنامه ریزی راهبردي و منابع انسانی    
 تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی    
 اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی    
 مفهوم برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني    
 فرآيند برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني با رويكرد اجرايي    
 روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی    
 روشهای طراحی استراتژی های منابع انسانی    
 روش جهان شمول بهترین روش یا روش برتر    
 روش بهترین هماهنگی روش اقتضایی    
 روش جمع کردن ترکیبی    
 مدلهاي های طراحي و تدوین استراتژی منابع انساني    
 مدلهای عقلایی یا منطقی مبتنی بر استراتژی سازمان    
 مدلهای فزاینده یا واقعی مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی    
 مدل يكپارچه تدوين استراتژي منابع انساني    
 مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی    
 مدل مدیریت تعهد بالا    
 مدل مدیریت عملکرد بالا    
 مدل مدیریت مشارکت بالا    
 مدل P مدیریت استراتژیک منابع انسانی    
 مدل رایت و اسنل    
 مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت    
 شولر، جکسون و استوری    
 مدیریت استراتژیک منابع انسانی ملو    
 مدلهای مدیریت منابع انسانی در عصر جهانی سازی    
 مدیریت منابع انسانی سنتی در مقابل مدیریت منابع انسانی استراتژیک    
 فرآیند ها و کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی    
 تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان    
 ارتباط بین استراتژیهای کسب وکار و مدیریت منابع انسانی    
 تحقیقات داخلی    
 تحقیقات خارجی    

 

 

 

ما اغلب از نظر منابع نظير سرمايه، زمين، انرژي، تجهيزات و... با محدوديت رو به رو هستيم ولي با داشتن منبع عظيم و نامحدود چون قدرت خلاقيت و نوآوري مي توان برگ برنده اي در بازارهاي رقابتي داشت و بر پايه آن دنياي بهتري را ساخت. لذا مديريت منابع انساني قسمتي عمده از قلمرو علم و هنر مديريت را تشكيل مي دهد كه با نگرشي استراتژيك به آن به يك انديشه آينده نگر، ‌نوآور و تحول گرا دست پيدا خواهيم كرد و بر نقش وظايف منابع انساني در جذب و تامين منابع انساني، ‌پرورش و بهسازي، ‌حفظ و نگهداري و بالاخره به كارگيري بجا و موثراين منبع مهم استراتژيك بيش از پيش پي خواهيم برد.

 

 

 

پس بايد به سطح فعاليت منابع انساني توجه زيادي داشت تا سازمانها دراين موقعيت حساس رقابتي حفظ شوند و آن را از وظايف اداري به سوي همسو شدن (‌شريك شدن) با سطح استراتژي كسب و كار و به عنوان يك تصميم گيرنده مهم ارتقا داد. فلسفه مديريت منابع انساني، اجراي مأموريت سازمان و كامیابي آن را در گرو وجود كاركنان به مثابه ارزشمندترين عنصر سازمان، پيوند بين سياستها و فرآيندهاي منابع انساني با هدفها و طرحهاي استراتژيك، حاكميت فرهنگ و ارزشهاي سازماني و سرانجام، هدفهاي مشترك و يك پارچه در ميان همگان مي داند.