هدف از این تحقیق بررسی نهادینه سازی اصول اخلاقی با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 نهادینه سازی اصول اخلاقی    
 اخلاق در سازمان    
 اثرات وپیامدهاي فردي    
 اثرات وپیامدهاي گروهی    
 اثرات وپیامدهاي سازمانی    
 اصول اخلاقی    
 جو اخلاقی    
 کیفیت زندگی کاری    
 تعاريف كيفيت زندگي كاري    
 تعريف عملياتي كيفيت زندگي كاري    
 نظريه هاي كيفيت زندگي كاري    
 شاخص هاي كيفيت زندگي كاري    
 پیشینه تحقیقات انجام شده    

 

 


از آنجا که کیفیت ماحصل تلاش انسانهایی است که به عنوان با ارزشترین سرمایه هاي هر سازمانی محسوب می شوند، لذا پرداختن به مسائل اخلاقی انسانهایی که در واقع از مهمترین سرمایه هاي هر سازمان محسوب می شوند و فی الواقع از مجموع رفتار ایشان رفتار کل سازمان حادث می شود ضرورتی انکارناپذیر است.

 

 

 

مدیران امروزي به این نتیجه دست یافته اند که فقط با قوانین و مقررات نمی توان سازمانها را اداره کرد، بلکه در کنار آنها به ابزار دیگري نیاز دارند که اخلاق نام دارد. به اعتقاد کارشناسان براي اداره بهتر سازمانها ضرورت دارد که اخلاق در کنار قانون قرار بگیرد. خودکنترلی جایگزین دیگر کنترلی شود و هدفهاي اخلاقی به قوانین اخلاقی تبدیل شوند.