هدف از این تحقیق بررسی میل به ماندن در کارکنان با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
ميل به ماندن
مدل فلاورز
بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با استعداد خستگي شغلي در داخل كشور
بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با اشتياق شغلي در داخل كشور
بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با ميل به ماندن در داخل كشور
بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با ميل به ماندن در خارج از كشور
چارچوب نظري تحقيق
مدل مفهومي تحقيق
فرضيه‏هاي تحقیق

 

 


با افزایش رقابت و گسترش روش های توسعه منابع انسانی، سازمان ها تلاش می کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی داشته باشند. مسأله از دست داده سرمایه های انسانی برای هر سازمانی بیمناک بوده و هزینه آور است، زیرا هر سازمان برای آموزش، تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره وری  و کارایی مطلوب هزینه های بسیار متحمل می شود

 

 

 

و با از دست دادن نیروی انسانی خود متحمل از دست دادن مهارت ها و تجربیات و سرمایه هایی می شود که طی سال ها تلاش سازمان به دست آمده است. در نتیجه برای مدیران سازمان ها که در پی حفظ و نگهداری، بهبود و بهره وری نیروی انسانی خود می باشند، مسأله ميل به ماندن توجه خاصی را می طلبد.