هدف از این تحقیق بررسی تعریف بیمه و تاریخچه آن در ایران با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه
تاریخچه بیمه درایران
جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران
تعریف واژه بیمه
عناصر تشكيل دهنده بيمه
انواع بیمه
بيمه مسئوليت
بيمه تجاري
تاریخچه وسابقه موضوع تحقیق 
پیشینه تحقیق داخلی
پیشینه تحقیق خارجی

 

 

 

 امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادی سالم و ايجاد اشتغال برای جوانان و سرمايه گذاری مطمئن است واين همه به فضائی  نيازمند است که در آن سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکر علمی و جوينده کار و همه قشرها  از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصديان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش کنند.مقوله امنيت بويژه امنيت اقتصادی از مباحث بسيار مهم و حساس است که نمی توان يک شبه و با تصويب يک طرح يا لايحه به آن دست يافت

 

 

 

بلکه اين پديده انعکاسی است از رفتار های مختلف سياسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از اينرو بايد شرايط کشور را در طول زمان به گونه ای تغيير داد ورفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعريف کرد  که در نهايت هر چيزی در جايگاه واقعی خود  قرار  گيرد و با طبيعت آن منطبق گردد واِين مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد  جامعه و حکومت است و بيمه های مسئولطت اجباری در راستای اين مهم از مهمترين روشها و ابزارهای علمی موجود تلقی می گردند.در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بيمه,انواع آن و جايگاه قانونی وعرفی بيمه های مسئوليت,اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد.

 

 


اساس بيمه ريسک است.وجود ريسک بر عملکرد عامل و بنگاههای اقتصادی تاثير می گذارد از اين رو به تخصيص بهينه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدوديتهايی تحميل می کند.ريسک وجه مشترک تصمياتی است که انسانها می گيرند.بنابراين علاوه بر اينکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با توجه به ريسکهای موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می شود که به علت خسارت وارده بر اموال يا  لطمات شخصی به ديگران ,قانونا مسئول خواهد بود.

 

 

 

تعيين نوع و ميزان خسارتهايی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است و در بعضی موارد حتی غير قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل يا بنگاه اقتصادی به تنهايی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آنها مقابله کند عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اينجاست که نقش روز افزون و غير قابل انکار بيمه در ثبات فعاليتهای اقتصادی آشکار می شود.مسئله ای که در اين تحقيق به آن پرداخته می شود.