هدف از این تحقیق بررسی تجارت الکترونیک و کشاورزی با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب     
تجارت الکترونیک و وضعیت کشاورزی استان بحصوص چابهار و ایرانشهر 
سهم کشاورزی در تجارت ایران 
عمده کالاهای تجاری کشاورزی ایران 
کشاورزی و تجارت الکترونیک 
پیش نیازها و ملزومات تجارت الکترونیک
مزایا و معایب تجارت الکترونیک 
سیمای کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان 
چابهار 
ایرانشهر 

 

 

 

بی شک عصري که در آن به سر می بریم دوران شکوفایی علوم و فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات می باشد. بر هیچ کس پوشیده نیست که رمز بقا و موفقیت ملت ها در دوران کنونی در تجهیز آنها به ابزار و روشهاي نوین اطلاعات و ارتباطات می باشد. این مساله تا بدانجا اهمیت دارد که امروزه یکی از نشانه ها و فاکتورهاي توسعه یافتگی کشورها، سطح برخورداري و می باشد و این مقوله به عنوان یکی از تکنولوژيهاي برتر مورد نظر و توجه (ICT) کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات متخصصین امر قرار دارد.

 

 

 

فناوري اطلاعات عبارت است از فناوريهایی که فرد را در ضبط، ذخیره سازي، پردازش، بازیابی، انتقال، دریافت و مدیریت اطلاعات یاري می دهند. با توجه به اهمیت بازرگانی و بازاریابی محصولات کشاورزي در زندگی امروز بشر، از تجارت الکترونیک می توان به عنوان یکی از نتایج و ره آوردهاي اساسی فناوري اطلاعات و ارتباطات بهره جست و با بهره گیري از آن جایگاه مناسبی را در عرصه بین المللی و بازارهاي جهانی بدست آورد.

 

 

 

منظور از تجارت الکترونیکی، هر نوع تجارتی می باشد که از طریق شبکه هاي ارتباطی و به صورت الکترونیکی انجام می گیرد. این در حالی است که شرط تطبیق و هم گامی نظام اقتصادي هر کشوري با تحولات نظام اقتصاد بین المللی در گرو تثبیت و افزایش ظرفیتهاي کشور مزبور در زمینه داد و ستد جهانی می باشد.

 

 

 

بخصوص امروزه با توسعه و پیشرفت فناوري در کشورهاي مختلف و خصوصا در کشورهاي پیشرفته و به دنبال آن انفجار اطلاعات در تمامی زمینه هاي علمی، دیگر پاسخگویی به نیازهاي مخاطبان با شیوه هاي سنتی و قدیم نه امکانپذیر می باشد و نه مقرون به صرفه است و اینجاست که مفهوم تجارت الکترونیکی در زمینه یکی از کلیدي ترین و حیاتی ترین فعالیتهاي بشري که همانا امر داد و ستد و بازاریابی می باشد بیش از پیش جلوه گر می شود.

 

 

 

البته این مقوله نیز به مانند سایر مسائل داراي مزیتها و در عین حال مشکلات و معایبی می باشد که بایستی بدان پرداخته شود. در این  بخش از پایان نامه کوشیده شده است تا به تجارت الکترونیکی به عنوان خدمتی نوین در توسعه صادرات و تجارت کشاورزي شهرستان چابهار و ایرانشهر پرداخته شود.