هدف از این تحقیق بررسی یادگیری سازمانی و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 72 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب     
تعریف یادگیری سازمانی
تاریخچه یادگیری سازمانی
تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
ویژگی های یادگیری سازمانی
چهار بعد اصلی یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی به مثابه فرایندی پویا
فرایند سه مرحله ای یادگیری سازمانی
فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه، آرجریس و شون (1978)
یادگیری درون سازمانی و بین سازمانی   
یادگیری درونی و بیرونی
یادگیری سطح پائین و سطح بالا
یادگیری ارثی، تجربی و نیابتی
یادگیری تطبیقی و مولّد
انواع یادگیری از نظر شاین  (1993)
شیوه هاو راهکارهای یادگیری سازمانی
سطوح یادگیری سازمانی
سازوکارهای انتقال از یادگیری فردی به یادگیری جمعی
موانع یادگیری سازمانی
راه های غلبه بر موانع یادگیری سازمانی
موانع نهادینه کردن یادگیری سازمانی
مزایای به کار گیری یادگیری سازمانی
پیامدهای نادیده گرفتن یادگیری سازمانی
دیدگاه نیفه در مورد یادگیری سازمانی
مروری بر پژوهش انجام شده در داخل و خارج کشور
پیشینه¬ی پژوهش موضوع در داخل کشور
پیشینه¬ی پژوهشی در خارج از کشور

 

 


امروزه واژه يادگيري برداشت جديدي دارد كه با مفهوم آن در نظريه هاي اداري وسازماني در چند دهه قبل تفاوت دارد، به علت ماهيت پيچيده مسايل امروزي پيشرفت هاي تكنولوژي، محيط ناپايدار و به ويژه تغيير ارزش هاي فردي و گروهي، اينك تأكيد بر فرآيند نوين توزيع و نشر اطلاعات و دانش درباره مسايل اجتماعي و سازماني است، به نحوي كه اتخاذ راه حل هاي عملي تر براي بررسي اين مسايل و همچنين مشاركت دريافت كننده اطلاعات را در تمامي مراحل تنظيم و اجراي خط مشي ها ميسر سازد.

 

 

 

یادگرفتن به معنای تقویت دانایی، به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می آید. یادگیری به طور مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی به دست می آید و کنترل آن تقریباً دشوار است اما به واسطه¬ی این یادگیری، دانشی پایدار تولید شده و فرد یادگیرنده این توانایی را می یابد که هنگام برخورد با موقعیّت های مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد.

 

 

 

یادگیری، خلق و آفرینش معانی و مفاهیم سودمند به دو صورت فردی یا گروهی صورت می‌پذیرد. یادگیری منجر به خلق دانش ( صریح و ضمنی ) می شود که این دانش، عدم اطمینان و غیر قابل پیش بینی بودن امور و محیط را کاهش می دهد. یادگیری، ابزاری تکنیکی است جهت رسیدن به هدف خاص که عمدتاً افزایش کارایی و اثر بخشی می باشد.