هدف از این تحقیق بررسی جایگاه زن در جامعه با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

زنان در ساخت تمدن

زن در ایران باستان

دید اسلام نسبت به زن

حضور اجتماعی زن

زنان معلمان واقعی جامعه

نقش معلمی زن

نیاز امروز زنان

آرمانداری زن

ورزش زنان از دیدگاه علم و پزشكی

زیبا شناسی از دیدگاه زنان

خصوصیات روانی زنان ایرانی

شناخت زن

شناخت هویت زنان ایرانی

فرهنگ و معنا

  معماری

فرهنگ و معماری

فتح فضای معماری به دست زنان

انرژی، هیجانات و احساسات بانوان 

منابع

 

 

 

قرن‌هاست زن همچنان در مركز این هسته اصلی اجتماعی روشنایی‌بخش كانون زندگی است. شباهتهای طبیعی كه بین مادر و زمین برقرار شد و پیوندهای ناگزیر این دو با یكدیگر در عصر آغازین كشاورزی هر دو را در مركز توجه مادی و معنوی جوامع كهن قرار دارد. در عرصه اجتماعی نیز توانایی‌ها و برتری‌های زن باعث شد كه زن‌سالاری و دوره تثبیت قدرت زنانه آغاز می‌گردد، برتریهایی كه زن تا این دوره بر جنس مخالف حضور داشته باشد.

 

 

 

و با پیشرفت‌هایی كه در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته دوران زن‌سالاری در جوامع انسانی زنان همچون مردان به اندازه آنان در ساختن تمدن و شاید هم بیشتر نقشی داشتند. حتی در قبول خیلی از مسئولیت‌های اجتماعی زنان به مراتب موفق‌تر از مردان به انجام نقش اجتماعی پرداختند. تعلیم و تربیت طرز جوامع مختلف در ساخت تمدن در طرز تفكری كه برای زنان آن جامعه ایجاد می‌شود نقش بسزایی دارد حتی در خیلی از تشكیلات حكومتی هم جای پای زنان بزرگی دیده می‌شود كه در اداره جوامع بزرگ خیلی موثر بوده‌اند.