هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سازمانی و سنجش آن با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

عملکرد سازمانی

مفهوم­شناسی و تعریف عملکرد

عملکرد سازمانی

سنجش عملکرد سازمانی

شاخص­های اندازه­گیری عملکرد سازمان­ها

اصول اندازه­گیری عملکرد 

اجزاء اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد

رویکرد­های سنجش عملکرد

مقیاس­های سنجش عملکرد

مفهوم ارزش­یابی عملكرد سازمانی

اهداف ارزش­یابی عملكرد سازمانی

رویكردها و روش­های ارزش­یابی عملكرد

روش­های ارزش­یابی عملكرد

كدام روش ارزش­یابی عملکرد سازمانی را انتخاب كنیم؟

خطاهای بالقوه در سیستم‌های ارزش­یابی عملكرد

عوامل و ویژگی­های مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های ارزش­یابی عملكرد

مدیریت مبتنی بر عملکرد

پیشینه تحقیقات

منابع

 

 

 

هرسی و گلداسمیت با رویکردی علت­شناختی به این مسأله پرداختند. آن­ها اهمیت متغیر مربوط به عملکرد مدیریت اثربخش را از میان بقیه برگزیده­اند. این هفت متغیر عبارتند از: انگیزش به توانایی، درک، حمایت سازمانی، سازش محیطی، بازخورد از عملکرد و اعتبار. سپس با استفاده از مترادف­های هر یک از این هفت عامل و به کارگیری حروف آن­ها، یک واژه هفت حرفی معادل عملکرد به دست داده­اند و تحت عنوان مدل (Achieve) برای ارزش­یابی عملکرد مدیریت طرح کرده­اند (کبیری، 1372: 508).