هدف از این تحقیق بررسی کارآفرینی و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 67 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

مفهوم کارآفرینی

نوع شناسی کارآفرینی

ایجاد سرمایه، حاصیل کارآفرینی سازمانی

ضرورت کارآفرینی سازمانی

سیر تطور کارآفرینی در سازمان

مفهوم کارآفرینی سازمانی

موانع کارآفرینی سازمانی

دیدگاه ها و رویکردهای کارآفرینی

کارآفرینی از دیدگاه اقتصاد دانان

کارآفرینی از دیدگاه محققین علوم رفتاری

کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت

منابع

 

 

 

  نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشن از آن است. كارآفرینی همانند سایر واژه‏های مطرح در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین می‏باشد كه بتوان تعریف یا تعارف روشن و مشخصی از آن ارائه نمود. از آنجا كه مفاهیم علوم انسانی در زمره مفاهیم قطعی علوم فیزیك و شیمی به شمار نمی‏رود، ارائه یك تعریف قطعی و مشخص برای واژه‏های آن، كاری دشوار و حتی غیرممكن است. در این میان، كارآفرینی نیز یكی از واژه‏هائی است كه تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از دیدگاه‏های گوناگون برای آن ارائه شده است. هدف از این مبحث، بررسی تعاریف متعدد ارائه شده از طرف صاحبنظران است كه هر كدام برحسب زمینه علمی و تجربی خود مطرح كرده‏اند. تنوع و گوناگونی برداشت‏ها از مفهوم كارآفرینی، از نكات جالب توجه در این مورد است كه به نوبه خود مشكلاتی را به همراه داشته است. برخورد صاحبنظران با مقوله كارآفرینی همچون برخورد افراد نابینایی است كه با موجودی مواجه می‏شوند و هركدام متناسب با عضوی از حیوان كه لمس می‏نمایند به توصیف آن می‏پردازند. از این رو درك كامل موضوع كارآفرینی نیازمند داشتن دیدگاه بین رشته‏ای است چرا كه كارآفرینی برحسب ماهیت خود و برحسب توجه محققین رشته‏های مختلف از دیدگاه‏های اقتصادی، روانشناسی، جامعه‏شناسی و حتی تاریخی تعریف شده است.