هدف از این تحقیق بررسی فناوری اطلاعات و تغییرات آن در سال های اخیر با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- فناوری اطلا عات ایران در سال های اخیر

2-3- خدمات الكترونیكی

  2-3-1-مدل ارتباط برقرار کردن

2-3-2-مدل فعال‌کردن

  2-3-3-مدل ادغام

2-3-4-مدل رشد

2-3-5-گذرگاه ادغام

 2-3-6-ابزار تعامل کاربر

2-3-7-درگاه پرداخت

2-3-8- پورتال داخلی

مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات  الكترونیك

2-4-1- مدل انتشاری

2-4-2.مدل جریان اطلاعات حساس

2-4-3-مدل تحلیل مقایسه‌ای

2-4-4-مدل مشاركت عمومی

2-4-5-مدل ارائه خدمات به صورت تعاملی

2-4-6-مدل توسعه دولت الكترونیك

2-5-فناوری اطلاعات و ارتباطات

منابع

 

 

 

   برای اشاعه یک نوآوری (فنآوری اطلاعات و ارتباطات روستایی) و رسیدن به مرحله پذیرش و بکارگیری آن، پنج مرحله آگاهی، انگیزش، تصمیم، اجرا و پذیرش باید توسط افراد (روستائیان) در طول یک دوره زمانی معین طی شود تا در نهایت منجر به اشاعه آن نوآوری شود. (بهرامیان، ١٣٨٦ ). در نظریه دانیل لرنر آمده است که تجدد و نوگرایی از راه سه متغیر گسترش سواد، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی و افزایش میزان .( مشارکت سیاسی و اقتصادی لازمه دگرگونی است (گرانمایه پور، ١٣٨٥) بنابر نظریه رابرت چمبرز توسعه روستایی در هر زم