هدف از این تحقیق بررسی انسان و عوامل موثر بر عناصر انسانی با فرمت docx در قالب 60 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

عوامل موثر بر عناصر انسانی

2-1-1  محاسبات ذهنی در افراد

2-3 محیط و  استراحت / عملكرد، كاركنان

2-4    سر و صدا و عملکرد/ استراحت 

2-4-5 اثرات نور بر عملکرد/ استراحت 

2-5   نواخت شبانه روزی و عملكرد / استراحت    

2-6   سازمانهای بین المللی و سوانح دریایی       

 2-7   معرفی جامعه آماری و متولیان سوانح دریایی در كشور        

2-7-2  شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

 2-8   پیشینه تحقیق 

2-8-1  پایان نامه ها و تحقیقات انجام شده در زمینه سوانح

2-8-1-1  بررسی و مطالعه فشارهای روانی و محیطی و ارتباط آن با حوداث و سوانح در شركت سایپا

 2-8-2  تحقیقات انجام شده در زمینه سوانح دریایی و عوامل انسانی

 2-8-2-3 ارایه" متدولوژی آنالیز حوادث در فرآیندهای روزانه بنادر و پیشنهاد چارچوب مدیریت ایمنی در بنادر"

 2-8-2-4 پوستر مربوط به سفر دریایی عنصر انسانی

منابع

 

 

 

انسانها در انجام هر نوع فعالیت و كسب و كار نقش محوری ایفا می كنند. عوامل متعددی وجود دارند كه بر عملكرد افراد تأثیر می گذارند. مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح برای دست اندرکاران موثر باشد.  یكی از عوامل بسیار مهم و تأثیر گذار بر عملكرد فقدان استراحت کافی بویژه کمبود خواب در افرادی که بر روی کشتیها کار می کنند می باشد. محققین مختلفی در رابطه با اثر خواب برعملكرد، تحقیقاتی را به عمل آورده اند. از جمله دو نفر محقق به نامهای  می و کلاین  در سال1987 در یك محیط نظامی عملكرد شناختی ناشی از دو شب بی‌خوابی را در تعدادی سرباز مورد آزمایش قرار دادند. در این بررسی ملاحظه شد كه در عملكرد شناختی در كار‌هایی كه انجام آنها برای افراد آشنا بود، كاهشی ملاحظه