هدف از این تحقیق بررسی نام تجاری یا برند و ارزش آن با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-1-نام و نشان تجاری (برند)

2-1-1-1-برند

2-1-1-2 مزیت های برند

2-1-2-ارزش ویژه برند

2-1-2-1-طبقه بندی ادبیات ارزش ویژه برند

2-1-2-2-رویكردهای موجود در سنجش ارزش ویژه برند

2-1-2-3-شاخصهای سنجش منابع ارزش ویژه برند

2-1-2-3-1-شاخص های ارزش ویژه برند از منظر كاپفرر

2-1-2-3-2-شاخص های ارزش ویژه برند از منظر پرفسور آكر

2-1-2-3-3-سنجش ارزش ویژه برند از منظر پرفسور كلر

2-1-2-3-4-سنجش منظر مالی برند از دیدگاه مدلInterbran

2-1-2-4-برنامه بازاریابی منسجم به منظور ایجاد ارزش ویژه برند

منابع

 

 

 

برند یک گروه پایداری از ویژگی ها،تصاویر، یا احساساتی است که مشتریان آن را دوباره درخواست یا تجربه میکنند وقتی که آنها به سمبل، کالا، خدمت، سازمان یا موقعیت ویژه ای فکر میکنند، برند یک نام، عبارت، علامت، نشانه، طرح یا دارای هر خصوصیت دیگری یا ترکیبی از خصوصیات هویت دهنده به فروشنده کالا یا خدمات نسبت به سایر فروشنده ها در بازار است. برند مجموعه ای از تمام پیوند های مشترک روحی است که با برند ارتباط دارند.(Brown & Dacin, 1997  , 68-84).   ‘‘ تشخیص برند’’ زمانی که برند و کیفیت آن به طور کلی برای مشتریان و مصرف کنندگان شناخته شده باشد ، به وقوع می پیوندد. برند شامل تعهداتی از طرف فروشنده به مشتری و یک مجموعه ای از ویژگی ها برای مشتری است تا رضایت مندی را برای مشتری فراهم کند.این ویژگی ها ممکن است واقعی یا غیر واقعی ، منطقی یا احساسی، محسوس یا نامحسوس باشند.(Ambler, 1992 , 79)

 

 

 

نشان تجاری، نشانه هایی از هسته محصول به مشتری میدهد و از مشتری و تولید كننده در برابر رقبایی كه تلاش دارند محصولاتی مشابه آنها تولید كنند محافظت میكند از منظر مشتری، برند میتواند بعن